PVD bez iepirkuma procedūras izsludināšanas varēs likvidēt mežacūku līķus dienesta atzītā uzņēmumā

Sākums » Aktualitātes » 2018

PVD bez iepirkuma procedūras izsludināšanas varēs likvidēt mežacūku līķus dienesta atzītā uzņēmumā
Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) bez iepirkuma procedūras izsludināšanas būs atļauts likvidēt mežacūku līķus dienesta atzītā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzņēmumā, paredz Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts par atļauju veikt mežacūku līķu un to blakusproduktu savākšanu, pārstrādi un likvidēšanu, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, vēsta plašsaziņas līdzekļi.

16.03.2018.

Zemkopības ministrija (ZM) atgādina, ka no Āfrikas cūku mēra (ĀCM) nobeigušos mežacūku līķus līdz šim likvidēja sadedzinot PVD Dienvidlatgales pārvaldes dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sadedzināšanas iekārtā "Hurikan PRO 1000". Taču iekārtas darbība kopš šā gada 1.marta ir apturēta, jo Valsts vides dienests (VVD) un Valsts kontrole (VK) norādīja uz tās darbības neatbilstību normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu, ar kurām saskaņā PVD bija jāsaņem B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja šādas iekārtas darbināšanai.


Lai gan ZM ieskatā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sadedzināšanas iekārtām šāda atļauja nav nepieciešama, VVD pārvalde un VK uztur spēkā prasību, ka tādu vajag. Tā kā VVD un VK uzliktie tiesiskie pienākumi prasīja nesamērīgi lielus resursu ieguldījumus no valsts budžeta, PVD apturēja iekārtas darbību.


PVD ir izvērtējis dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzņēmēju un uzņēmumu atbilstību normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apriti. Ņemot vērā "Hurikan PRO 1000" darbības apturēšanu un SIA "Entalpija", ar ko PVD lauzis iepriekš noslēgto līgumu par blakusproduktu likvidēšanu sadedzināšanas krāsns bojājumu dēļ, patlaban valstī vienīgais uzņēmums, kurš var savākt mežacūku līķus un to blakusproduktus, tos pārstrādāt un likvidēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir uzņēmums "Grow Energy".


ZM norāda, ka Publisko iepirkumu likumā nav noteikti termiņi, kas būtu jāievēro sarunu procedūras rīkošanā, bet ir nepieciešams laiks tās atbilstības nodrošināšanai Publisko iepirkumu likuma mērķiem, sarunu procedūras nolikuma izstrādei, piedāvājuma izvērtēšanai un apspriešanai ar pretendentu par līguma izpildi, dokumentējot visu procedūru. Tikmēr dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, tostarp dzīvnieku līķus, nepieciešams likvidēt pēc iespējas ātrāk. Tāpēc PVD jāatļauj bez iepirkuma procedūras izsludināšanas likvidēt mežacūku līķus dienesta atzītā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzņēmumā, lai ierobežotu ĀCM izplatīšanos un novērstu slimības ierosinātāja nokļūšanu no mežacūkām uz mājas cūkām.


Tāpat valdība apstiprināja grozījumus Bīstamo kravu aprites likumā, paredzot, ka šis likums neattiecas uz dzīvnieku izcelsmes infekciozo vielu pārvadājumiem Latvijas teritorijā valsts uzraudzībā un kontrolē esošu dzīvnieku infekcijas slimību ierobežošanas un apkarošanas pasākumu īstenošanas laikā. Grozījumi likumā paredz, ka ZM ir attiecīgajā likumā norādītajos starptautiskajos līgumos minētā kompetentā iestāde, kura savas kompetences jomā uzrauga un kontrolē dzīvnieku izcelsmes infekciozo vielu saturošu kravu apriti.


Izmaiņas Bīstamo kravu aprites likumā veiktas, jo ZM un PVD ĀCM apkarošanas laikā ir sastapušies ar Bīstamo kravu aprites likuma normu atšķirīgu interpretāciju starp dažādām iestādēm, un tas ir būtiski apgrūtinājis infekcijas slimību ierobežošanas pasākumu īstenošanu. Tādējādi likumā pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra direktīvā paredzētā atkāpe, ka katra ES dalībvalsts izņēmuma gadījumos, ja tas neapdraud pārvadājumu drošumu, var piešķirt individuālas atļaujas direktīvā aizliegtiem bīstamo kravu pārvadājumiem savā teritorijā vai šādiem pārvadājumiem ar atšķirīgiem nosacījumiem no direktīvā noteiktajiem, ja minētie pārvadājumi ir skaidri noteikti un ierobežoti laikā.


Vienlaikus plānots grozīt arī bīstamo kravu aprites kontroles kārtību, nosakot, ka kompetentās iestādes gadījumos, kad jautājums saistīts ar dzīvnieku izcelsmes infekciozo vielu pārvadājumiem, konsultējas un sadarbojas ar PVD.