Rumānijā lāču problēmu risina ar medību plānu

Sākums » Aktualitātes » 2018

Rumānijā lāču problēmu risina ar medību plānu
Šā gada aprīļa beigās Rumānijas Vides ministrija akceptēja brūnā lāča apsaimniekošanas plāna projektu. Šis plāns top European LIFE projekta ietvaros, un to attīsta Rumānijas Mežu izpētes institūts. Plāna izstrādes darba grupā bija iespēja piedalīties ne tikai pētniekiem, bet arī medniekiem.

12.07.2018.

Aizsardzības plānā tika identificēti četri dažādi Rumānijas reģioni, balstoties uz lāču populācijas lielumu tajos, kā arī vērā ņemti postījumi. Plānā tiek noteikts, ka medības ir instruments, kas palīdzēs sasniegt optimālo lāču skaitu reģionos, kur to populācijas ir pārāk lielas. Tas nozīmē, ka populācijas regulēs ar medību palīdzību, pamatojoties uz Medību likuma prasībām. Pašlaik plānā dominē ideja par ilgtspējīgas izmantošanas principiem. Maija beigās grozījumi Medību likumā tika skatīti Rumānijas parlamentā, kas apstiprināja, ka tas ir saistošs Vides ministrijai, nav pretrunā ar Eiropas direktīvu prasībām, kā arī ļauj noteikt nomedīšanas apjomu katru gadu. Šie grozījumi nodrošinās ilgtermiņa risinājumus problēmām, kas Rumānijā rodas no pārāk lielā lāču skaita. 


Atgādinām, ka 2016. gadā Rumānijas vides ministrs negaidot paziņoja par lielo plēsēju medību aizliegumu visā valstī. Tā rezultātā ievērojami pieauga ne tikai postījumu apjomi, bet arī uzbrukumu skaits cilvēkiem. 

Publicēts žurnāla Medības jūlija numurā


Abonē žurnālu medības līdz gada beigām! Saite: http://abonesana.la.lv/abonesana/8