Sākas ūdensputnu medību sezona

Sākums » Aktualitātes » 2018

Sākas ūdensputnu medību sezona
Šodien 11. augustā plkst. 16.00 Latvijā tiks atklāta ūdensputnu medību sezona. Saskaņā ar Medību noteikumiem sezonas sākumā – no 11. augusta līdz 14. septembrim – ūdensputnu medības būs atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim katru dienu. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti arī citi medību termiņi. Informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām var iegūt Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv.

11.08.2018.

Medniekiem, pirms došanās uz medību vietu, ieteicams ne tikai atkārtot medību drošības noteikumu prasības, bet arī painteresēties par konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumiem tās izmantošanai ūdensputnu medībās (medību tiesību īpašnieks, lietotājs, publiskās ūdenstilpes, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ūdensputnu medību liegumi un ierobežojumi, svina munīcijas lietošanas ierobežojumi). 


Saskaņā ar Medību likumu (http://likumi.lv//doc.php?id=77455) publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe. Publiskās ūdenstilpes ir noteiktas Civillikuma 1.pielikumā. (http://likumi.lv//doc.php?id=90219).