Uzlabos Medību koordinācijas komisiju darbību savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu novēršanā

Sākums » Aktualitātes » 2018

Uzlabos Medību koordinācijas komisiju darbību savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu novēršanā
Šodien stājas spēkā izmaiņas noteikumos par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām, tādējādi uzlabojoties Medību koordinācijas komisiju darbībai savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanā un novēršanā.

01.06.2018.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka Medību koordinācijas komisijām ir tiesības izlemt piešķirt terminētu medību atļauju limitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanai postījumu vietās, pārsniedzot pieļaujamo nomedīšanas apmēru un nepiemērojot Medību likumā noteiktās prasības par minimālo medību platību konkrētu sugu dzīvnieku medīšanai, ja iepriekš īstenoti preventīvie pasākumi postījumu samazināšanai.


Postījumu gadījumos, kad ir izveidojusies problēmsituācija, Valsts meža dienestam attiecīgais Medību koordinācijas komisijas lēmums būs jāņem vērā, lemjot par papildus limitu piešķiršanu.


Tāpat noteikumos precizētas arī prasības par gadījumiem, kad Medību koordinācijas komisijām jāvērtē postījumi plantāciju mežos un ilggadīgajos kokaugu stādījumos.


Izmaiņas noteikumos paredz, ka postījumu zaudējumus vērtēs pēc zemes vienību lieluma, nosakot robežšķirtni 50 hektāri. Tāpat, ņemot vērā to, ka postījumu novēršanas aizsardzības pasākumi zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem veido būtisku apsaimniekošanas izdevumu daļu, izmaiņas noteikumos paredz zaudējuma aprēķinā ietvert arī aizsardzības pasākumu komponenti.

 

Avots: ziņu aģentūras