VMD ziņojums par vilku medību saskaņošanu!

Sākums » Aktualitātes » 2018

VMD ziņojums par vilku medību saskaņošanu!
Pēc stāvokļa uz 15.02.2018. valstī nomedīti 269 vilki. Saskaņā ar VMD 12.07.2017. rīkojumu Nr.103, VMD Medību daļai jānodrošina, lai netiktu pārsniegts valstī noteiktais pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms- 280 dzīvnieki, to medību koordinēšanu sākot no 270. Ņemot vērā, ka rīt ir nedēļas pēdējā darba diena, lai nodrošinātu pieļaujamā vilku nomedīšanas apjoma nepārsniegšanu no 16.02. līdz vilku medību sezonas beigām noteikta sekojoša kārtība vilku medībām:

15.02.2018.

1) par plānotajām vilku medībām ar dzinējiem medību tiesību lietotājs informē virsmežniecības inženieri medību jautājumos;
2) pēc vilka (u) ielenkšanas medību tiesību lietotājs informē virsmežniecības inženieri medību jautājumos par ielenkto vilku skaitu;
3) virsmežniecības inženieris medību jautājumos medību tiesību lietotāja vilku medības saskaņo ar VMD Medību daļas vadītāju;
4) pēc saskaņošanas ar VMD Medību daļas vadītāju virsmežniecības inženieris medību jautājumos atļauj medību tiesību lietotājam medīt vilkus;
5) medību tiesību lietotājs pēc masta nekavējoši par tā rezultātiem informē virsmežniecības inženieri medību jautājumos, kas savukārt informē VMD Medību daļas vadītāju;
6) VMD Medību daļas vadītājs katru dienu līdz plkst. 21 00 telefoniski ar īsziņu informē virsmežniecības inženierus medību jautājumos par nomedīto vilku apjomu.
Papildus informēju, ka pēc stāvokļa uz šodienu nomedīti 102 lūši- kopējais apjoms 150.