Asas diskusijas par svina munīcijas izmantošanas ierobežošanu

Sākums » Aktualitātes » 2019

Asas diskusijas par svina munīcijas izmantošanas ierobežošanu
6. novembrī Briselē notika Eiropas medību un dabas aizsardzības asociāciju federācijas (FACE) valdes sēde, kurā piedalījās arī LATMA pārstāvis. Ļoti asas diskusijas izvērtās par Eiropas Komisijas centieniem ierobežot svina munīcijas izmantošanu vairāk, nekā tas ir patlaban.

11.11.2019.

Ir valstis, piemēram, Nīderlande un Dānija, kurās svinu saturošas gludstobra munīcijas izmantošana ir aizliegta jau kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem. Ir valstis, kas stingri iestājas pret ierobežojumu paplašināšanu, piemēram, Malta, ko gan nevar dēvēt par mednieku valsti, tomēr viņu valodā nav vārda "skrotis", bet šo munīciju apzīmē ar vārdu "svins".

 

Eiropas komija ir uzsākusi konsultācijas ar dalībvalstu atbildīgajām institūcijām, kurām būtu jāsniedz savs vērtējums.

 

LATMA ir sazinājusies ar Latvijas atbildīgo iestādi – Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru. Viņiem ir nosūtīta FACE sagatavotā informācija par svina munīcijas izmantošanu un vērtējumu. Pašlaik gaidām iespēju tikties klātienē.

 

FACE šo procesu uzskata par "zaļo" lobiju, jo ir situācijas, kad svina munīcijas ierobežošana patiešām būtu jāievieš, piemēram, mitrājos, kur tā apdraud ūdensputnus. Ja putns apēd vairākas svina skrotis, viņš var saindēties un iet bojā. Ir situācijas, kad tas nenodara būtisku kaitējumu videi.

 

Problēma ir apstāklī, ka Eiropas komisijai ir bijusi doma paplašināt mitrāju definīciju, iekļaujot tajā arī kūdrājus. Latvijā tā būtu problēma, jo viena ceturtdaļa visu mežu aug kūdrainās augsnēs. Līdz ar to ierobežojums būtu daudz plašāks.

 

FACE aicina veikt problēmas sociāli ekonomisko novērtējumu, kas līdz šim nav darīts un tāpēc nevar spriest par reālo svina munīcijas ietekmi.

 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.