Barviks: “Darbojamies, lai medniekiem nebūtu nepatīkamu pārsteigumu”

Sākums » Aktualitātes » 2019

Barviks: “Darbojamies, lai medniekiem nebūtu nepatīkamu pārsteigumu”
Lai arī vasara ir laiks, kad vairums bauda atvaļinājumu un atpūšas, Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) turpina aktīvi darboties, lai medniekiem nenāktos piedzīvot nepatīkamus pārsteigumus dažādu ierobežojumu veidā.

19.06.2019.

Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Barviks skaidro, ka LATMA aktīvi piedalās darba grupā, kurā tiek diskutēts par topošo Ministru kabineta noteikumu regulējumu saistībā ar jauno Ieroču aprites likumu. Līdz ar iepriekšējā likuma darbības apturēšanu spēku zaudējuši ar to saistītie noteikumi, kas reglamentēja ieroču apriti. Darba grupā ir gan Iekšlietu ministrijas, gan Aizsardzības ministrijas, gan Valsts policijas, gan Kara muzeja, gan ieroču tirgotāju, gan šaušanas sporta federācijas, gan mednieku organizāciju pārstāvji.

 

"Ir virkne noteikumu, kuru izstrāde vēl turpinās. Daļa no tiem jāsagatavo līdz gada beigām," skaidro Barvika kungs. "Darbojas visas iesaistītās puses un ceram uz vērtīgu un produktīvu kopdarbu.

 

Ja šobrīd kādam medniekam saistībā ar ieroču iegādi un reģistrāciju rodas kādas problēmas, tas skaidrojams ar vietējo amatpersonu centieniem interpretēt šobrīd pastāvošo kārtību. Par to noteikti jāziņo ir Valsts policijas vadībai."

 

Tāpat turpinās darbs darba grupā, kurā tiek meklēti risinājumi pārnadžu radīto postījumu ierobežošanā, lai sakārtotu un optimizētu procedūras, kas saistītas ar limitu noteikšanu un nomedīšanas atļauju izsniegšanu. Darbu organizē uzņēmums Latvijas Valsts meži, pieaicinot Valsts meža dienestu, mednieku organizācijas, lauksaimniekus, mežsaimniekus un  Zemkopības ministriju.

 

"Strādājam pie mobilās aplikācijas ieviešanas, kas ļautu vienkāršot nomedījamo dzīvnieku apjoma noteikšanu un nomedīto dzīvnieku reģistrāciju. Darba grupai jāpaveic liels darba apjoms, jo pašreizējā sistēma īsti neapmierina ne medniekus, ne valsts institūcijas," skaidro Haralds Barviks.

 

"Nepieciešams panākt, lai izsniegto nomedīšanas atļauju apjoms būtu tāds, kāds patiešām nepieciešams, nevis ņemts vērā emocionālais faktors. Nākotnē dzīvnieku skaita novērtēšanā un limita izsniegšanā ceram iesaistīt gan pašus medniekus, gan meža, gan zemes īpašniekus.

 

Darīsim visu, lai jaunā sistēma sāktu strādāt jau no nākamās medību sezonas. Pašreiz vēl nav skaidrs, vai izmantosim Somijā izveidoto aplikāciju, vai tā tiks radīta tepat Latvijā. Kā vienā, tā otrā gadījumā tam nepieciešams liels finansējums."

 

LATMA līdzdarbojas arī pie Nacionālā attīstības plāna izstrādes. Tas svarīgi, jo plānā sākotnēji bija iekļautas idejas un nostādnes tikai no Vides un reģionālās attīstības ministrijas un tā sauktajām dabas un dzīvnieku aizsardzības organizācijām. Ja tāds plāns, bez iebildēm, tiktu virzīts tālāk, cilvēks laukos kļūtu lieks… Tas, kā tika gatavots plāns, liecina, ka tā rakstītāji laukos nevēlas redzēt ne lauksaimniekus, ne mežsaimniekus, ne kādus citus cilvēkus vispār. LATMA iesaistījusies plāna izstrādē ar savu redzējumu par lauku attīstību un medniecības nozīmi. Bez medībām pašlaik ne lauksaimniecība, ne mazsaimniecība nav iedomājama. Tas saistīts ar savvaļas dzīvnieku populāciju kontroli un postījumu ierobežošanu.

 

Mazliet apsīkusi darbošanās Satiksmes ministrijas organizētajā domnīcā, kuras mērķis ir samazināt ceļu satiksmes nelaimes gadījumu skaitu, kurus iesaistīti meža dzīvnieki. Pašlaik notiek pilotprojekta izstrāde, lai izmēģinātu elektroniskas ierīces, kas diennakts tumšajā laikā, tuvojoties automašīnai, meža virzienā radītu dzīvniekiem nepatīkamus gaismas un augstfrekvences skaņas signālus. Šādas sistēmas jau darbojas citviet pasaulē un to darbība novērtēta atzinīgi. LATMA seko līdzi aktualitātēm šajā jomā.

 

Tāpat tiek gatavota nākamgad Rīgā plānotā CIC ģenerālā asambleja. Tik grandioza mēroga pasākumu nevar noorganizēt īsā brīdī. Jau šobrīd gan LATMAs komanda gan CIC darbiniekiem veic nepieciešamās darbības.

 

Notiek aktīva sadarbība ar FACE (Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija), kas ir svarīga, jo visas pamata aktualitātes, kas nāk no Eiropas medību jomā, nāk caur FACE. Tās ir gan aktualitātes saistībā ar slimību ierobežošanu, gan zaļo aktivitātēm. Tam visam tiek sekots līdzi, lai būti iespēja nepieciešamības ganījumā aizstāvēt mednieku intereses.