Eiropas mednieki atbalsta Latvijas iniciatīvu

Sākums » Aktualitātes » 2019

Eiropas mednieki atbalsta Latvijas iniciatīvu
Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācijas (FACE) pauž atbalstu Latvijā uzsāktai iniciatīvai atļaut medībās pieaugušā uzraudzībā medīt arī jaunietim. FACE ģenerālsekretāra p.i. Deivids Skalans vēstulē, kas adresēta Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, uzsver, ka FACE pārstāv 36 Eiropas valstis, kā arī kopā septiņus miljonus mednieku. Viņš uzsver, ka FACE ir ilgtermiņa IUCN biedrs, kā arī visu lielāko dabas aizsardzības konvenciju novērotājs (CITES, CBD, CMS, AEWA, Ramsāras un Bernes Konvencijas).

12.02.2019.

Deivids Skalans norāda, ka medības ir viens no vecākajiem atjaunojamo dabas resursu apsaimniekošanas veids, nodrošinot nozīmīgu sociālu, kulturālu, ekonomisko un vides pienesumu daudzās aizsargājamās teritorijās Eiropā. Tāpat ilgtspējīgas medības nodrošina atbalstu daudzu biotopu un sugu saglabāšanā. FACE atbalsta Latvijas iniciatīvu atļaut medībās šaujamieroci izmantot no 16 gadu vecuma pieaugušā uzraudzībā, jo atbalsta sabiedrības evolūciju, uzticot jaunajiem pieaugušajiem lielāku atbildību, vēl jo vairāk tādēļ, ka šī norma pilnībā saskan ar ES normatīvo aktu regulējumu, proti, Šaujamieroču Direktīvu. FACE norāda arī uz to, ka jau vairākās Eiropas valstīs šāda kārtība ir atļauta. FACE ir priecīga, ka Latvija ir gatava sekot šiem labajiem piemēriem. 
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.