Eiropas Savienības tiesa: vilku medības ir pieļaujamas

Sākums » Aktualitātes » 2019

Eiropas Savienības tiesa: vilku medības ir pieļaujamas
Eiropas Savienības tiesas ģenerāladvokāts, atbildot uz Somijas augstākās administratīvās tiesas jautājumiem, atzinis, ka Eiropā vilku medības kā izņēmums no Biotopu direktīvas ir pieļaujamas.

11.05.2019.

Somijas augstākā administratīvā tiesa uzdeva Eiropas Savienības tiesai vairākus jautājumus, gribot noskaidrot, vai licencētas vilku medības zem Biotopu direktīvas 16.1.e panta būtu atļaujamas, atkāpjoties no stingrā vilku aizsardzības statusa. Somija norādīja, ka izņēmuma mērķi būtu samazināt nelikumīgi vilku šaušanu, pasargātu suņus, kā arī uzlabotu cilvēku drošības sajūtu reģionos, kur jāsadzīvo ar vilku populāciju. Eiropas Savienības tiesas ģenerāladvokāts atbalsta šos mērķus un tie ir izmantojami, lai ieviestu izņēmumu attiecībā uz vilku medībām. 
Lai gan somu jautājumi tieši attiecās uz vilku apsaimniekošanu, šīs lietas secinājumi būs arī saistoši, lai apsaimniekoti citas stingri aizsargātas sugas visā ES, tajā skaitā arī lūsi un lāci. 
Ģenerāladvokāts uzsver, ka izņēmumu var piešķirt arī sugām, kurām nav labvēlīgs aizsardzības statuss vietās, kur var pierādīt, ka licencētas medības nepasliktinās populācijas stāvokli. Dalībvalstīm ir skaidri un saprotami jānodefinē izņēmuma nosacījumi, kā arī sasniedzamie mērķi. 
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu