FACE pieņem pozīciju attiecībā uz nelikumīgu savvaļas dzīvnieku nogalināšanu

Sākums » Aktualitātes » 2019

FACE pieņem pozīciju attiecībā uz nelikumīgu savvaļas dzīvnieku nogalināšanu
FACE ģenerālās asamblejas laikā 25. oktobrī , kad tika pārstāvēti septiņi miljoni mednieku, vienbalsīgi tika pieņemta pozīcija par to, ka mednieki nosoda nelikumīgu savvaļas dzīvnieku nogalināšanu, apstiprinot jau ilgi esošo attieksmi pret šo jautājumu.

11.11.2022.

Šī pozīcija it īpaši atzīst Bernes konvenciju un novērtē Eiropas Komisijas darbu un dažādu starptautisko dokumentu prasības, lai cīnītos ar šo problēmu.

 

FACE uzsver:

  1. Nav pieņemama nelikumīga savvaļas dzīvnieku nogalināšana.
  2. Tiek aicināts labāk izprast cēloņus, kas veicina savvaļas dzīvnieku nelikumīgu nogalināšanu. Tas ļautu labāk likumdevējiem un politiku veidotājiem sagatavot normatīvi aktu prasības.
  3. Tiek aicināts normatīvo aktu veidotājus strādāt kopā ar mednieku kopienu, lai cīnītos pret  nelikumīgu savvaļas dzīvnieku nelikumīgu nogalināšanu.
  4. Tik atbalstīta nepieciešamība pēc efektīvas normatīvo aktu bāzes attiecībā uz savvaļas dzīvnieku nelikumīgas nogalināšanas apkarošanu.

 

Tāpat šis dokuments novērtē daudzu mednieku un mednieku asociāciju darbu visā Eiropā, palīdzot atbildīgajām institūcijām cīnīties ar nelikumīgām medībām.

 

Piemērus un pozīciju var lejuplādēt šeit!

 

Avots: FACE

 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.