FACE turpina sadarbību ar Eiropas Parlamentu

Sākums » Aktualitātes » 2019

FACE turpina sadarbību ar Eiropas Parlamentu
10.septembrī Briselē notika FACE valdes sēde, kurā piedalījās arī Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis. Tika pieņemti ar organizācijas darbību saistīti lēmumi - jaunu biedru uzņemšana, biedru naudas apmēra noteikšana, sekretariāta darbība, kā arī tika sniegts ziņojums par paveikto.

11.09.2019.

Pēc valdes sēdes notika FACE un Eiropas Parlamenta deputātu tikšanās. FACE aicina EP deputātus aktīvi iesaistīties Bioloģiskās daudzveidības, medību un lauku aktivitāšu darba grupā. Šī grupa jau darbojas kopš 1985. gada un regulāri diskutē par Eiropas medniekiem svarīgiem jautājumiem, tajā skaitā ilgtspējīgu medību nākotni, lielo plēsēju medību iespējām, kopējo lauksaimniecības politiku, klimata izmaiņām, dažādu slimību apkarošanu. FACE bija ļoti apmierināta ar šo tikšanos, jo vairāk nekā 50 deputātu bija gatavi pievienoties darba grupai. Tā kā ļoti liela daļa lēmumu, kas ietekmē medniekus, tiek pieņemti Briselē, ir svarīgi, ka medniekiem ES ir spēcīgs lobijs. 


11.septembrī notika FACE 54. ģenerālā asamblejā, kur tika diskutēts par arī Latvijai svarīgiem tematiem. Lielas diskusijas izraisīja EK lēmums apturēt svina munīcijas izmantošanu. Tāpat notika diskusijas par mednieku lomu dabas aizsardzībā, it īpaši pēc Eiropas Komisijas pārstāvja Humberto Delgado Rosa uzstāšanās, kurš uzsvēra, ka mednieks ir dabas mīļotājs un svarīgs dabas aizsardzības atbalstītājs. 


Pēc ģenerālās asamblejas notika darba grupas sanāksme, kurā tika spriests par zaķveidīgo medījumu nākotni Eiropā. Zaķus un trušus apdraud ne tikai intensīva lauksaimniecība, plēsēji, biotopu samazināšanās, bet arī dažādas slimības. Lai gan Latvijā šī vēl nav identificēta kā problēma, Spānijas, Portugāles, Lielbritānijas, Īrijas un arī citu valstu zaķu un trušu populācijas apdraud dažādas slimības, tajā skaitā arī miksomatoze, kas zaķveidīgajiem ir nāvējoša un ievērojami samazinājusi zaķu skaitu citās valstīs.