Jaunas iespējas Eiropas putnu aizsardzībā

Sākums » Aktualitātes » 2019

Jaunas iespējas Eiropas putnu aizsardzībā
26. oktobrī Eiropas Parlamenta deputāti Alvaro Amaro un Alekss Saliba kopā ar Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federāciju (FACE) rīkoja konferenci: “Jaunas iespējas Eiropas putnu aizsardzībā”, kas notika Briselē.

06.11.2022.

Pasākumā tika diskutēts par iespējām, kā saglabāt dzīvotnes un atjaunot ekosistēmas Eiropā mītošajiem putniem, kas saskaņā ar jaunāko Eiropas politisko attīstību, iekļauta kopējā lauksaimniecības politikā un jaunajā Dabas atjaunošanas likumā.

 

Eiropas Parlamenta Medību un bioloģiskās daudzveidības lauku darba grupas prezidents un deputāts Alvaro Amaro sacīja, ka Eiropas Komisijas ieteiktais Eiropas Savienības Dabas atjaunošanas likums var spēlēt nozīmīgu lomu, lai nodrošinātu to, ka tiek atjaunotas dzīvotnes un biotopi.

 

Atjaunotās dzīvotnes lielā mērā pozitīvi ietekmēs putnu sugas, kuru skaits tiešā veidā ir atkarīgs no biotopu vai dzīvotņu izzušanas vai fragmentācijas.

 

“Mēs gribam nodrošināt to, ka šī ideja īstenojas daudzās pozitīvās iniciatīvās konkrētās valstīs. Tādēļ ir svarīgi iesaistīt visas ieinteresētās puses un tās motivēt rīkoties,” tā Alvaro Amaro.

 

Savukārt Eiropas parlamenta deputāts Alekss Saliba, kurš ir šis intergrupas viceprezidents, norādīja, ka šobrīd Eiropā ir 7 miljoni mednieku, kuri ir svarīgs partneris un liels ieguldījumu sniedzējs dabas aizsardzībā un to nedrīkst nenovērtēt. It īpaši attiecībā uz apstiprinātām Eiropas Savienības iniciatīvām, piemēram, “Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2020. – 2030. gadam”.

 

“Es uzskatu, ka jaunais Dabas aizsardzības likums rada lielisku iespēju Eiropas medniekiem īstenot dabas aizsardzības pasākumus. Ir svarīgi mednieku rīcību vai darbību vai pasākumus atbalstīt un veicināt,” teica Alekss Saliba.  

 

Savukārt Eiropas Komisijas Dabas aizsardzības departamenta pārstāvis Jozefs van der Stēgens sacīja, ka Eiropas Savienībā daudzas putnu sugas pēdējā laikā ir skaitliski ievērojami samazinājušās. It īpaši tās, kuras ir atkarīgas no lauksaimniecības zemēm. Dabas direktīvas (Biotopu un putnu direktīva kā arī Dabas atjaunošanas likums) – šo dokumentu mērķis ir atjaunot putniem nepieciešamās dzīvotnes labā kvalitātē un tas ir tikai vien no  noteiktajiem mērķiem.

 

Medniekiem ir nozīmīga loma saskaroties ar šiem izaicinājumiem. Apsaimniekojot medību platības un ne tikai, medniekiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu, lai atjaunotu Eiropas Savienības dabu un dotu ieguldījumu sabiedrībai kopumā.

 

Avots: FACE

 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu