Jaunieši un ieroči????

Sākums » Aktualitātes » 2019

Jaunieši un ieroči????
Likumprojekta Ieroču aprites likums 14.panta 2. daļa: ”Fiziskajai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, ar vecāku vai likumisko pārstāvju atļauju ieroča īpašnieka vadībā ir tiesības medībās izmantot medībām paredzētu šaujamieroci. Par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu ir atbildīgs ieroča īpašnieks.”

06.02.2019.