Kādos jautājumos FACE palīdzējusi Latvijai?

Sākums » Aktualitātes » 2019

Kādos jautājumos FACE palīdzējusi Latvijai?
Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) ir bijis stabils LATMA partneris vairāku gadu garumā, sniedzot atbalstu ne tikai krīzes situācijās, bet arī palīdzot ar ES normatīvo aktu skaidrojumiem.

11.06.2019.

Iepriekšējo gadu sadarbība


FACE sniedza izvērstu paskaidrojumu par trokšņu slāpētāju regulējumu ES, kas deva pamatojumu šo ierīču ieviešanai Latvijā. 


Tāpat FACE deva izvērstu ES normatīvo aktu skaidrojumu attiecībā uz slazdu izmantošanu pēc tam, kad pirms dažiem gadiem viena incidenta dēļ tika pacelts jautājums par tikai dzīvķeramo lamatu atļaušanu Latvijā. 


FACE bija arī tā, kas norādīja uz nepilnībām mežirbes uzskaitē, kad tika rakstīts šīs sugas aizsardzības plāns. Par spīti tam, ka Latvijas eksperti norādīja uz to, ka šīs sugas populācija Latvijā strauji samazinās, tomēr ES līmeņa datubāzē atradās informācija, kas norādīja uz to, ka Latvija ir vienīgā valsts ES, kur mežirbes skaits ir stabils un pieaug. Tas norādīja uz to, ka pastāv nekonsekvence attiecībā uz prezentētajiem datiem.


FACE arī ir devusi skaidrojumi attiecībā uz svina munīcijas izmantošanu, medību iespējamību dabas liegumos, kā arī attiecībā uz citiem būtiskiem jautājumiem. 


Jaunākās aktualitātes


FACE sniedza skaidrojumu par jaunās Šaujamieroču direktīvas prasību ieviešanu Latvijā, kā arī palīdzēja rasts skaidrojumu vairākām normām, tajā skaitā attiecībā uz terminēto ieroču atļauju. 


FACE ar vēstuli vērsās pie LR Saeimas attiecībā uz šaujamieroču izmantošanas iespējām medības no 16 gadiem, izskaidrojot starptautisko normatīvo aktu prasības.FACE sagatavoja informāciju par to, no cik gadiem citās ES valstīs atļauts doties medībās un izmantot šaujamieročus. 


FACE arī palīdzēja apkopot informāciju par to, kā darbojas Putnu direktīvas izņēmums attiecībā uz putnu atbaidīšanu ar letālām metodēm ārpus sezonas postījumu vietās, norādot uz valstīm, kurās izņēmums ieviests un cik putnu tiek iegūti. 


Sadarbība ĀCM jomā


LATMA un FACE kā partneri aktīvi sadarbojušies, lai informētu ES medniekus par ĀCM draudiem. LATMA un FACE rīkoja 2018.gada maijā konferenci Eiropas Parlamentā. LATMA izdevās dibināt konstruktīvu kontaktu es Eiropas Komisijas atbildīgajiem pārstāvjiem, lai panāktu to, ka mednieki tiek iekļauti diskusijās par ĀCM. Rezultātā FACE ir EK ciešs sadarbības partneris un konsultats ĀCM jautājumos. Piedevām vēl, Latvija pārstāvējusi FACE vairākās starptautisko zinātnieku sanākmes par ĀCM, esot būtībā vienīgā ar medniecību saistītā organizācijas, kas iesaistās diskusijās. 


Kopumā jāsecina, ka pēdējo gadu Latvijas medniecībai svarīgākie jautājumi risināti ar FACE atbalstu un palīdzību, it īpaši attiecībā uz starptautisko normu skaidrojumiem. 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu