LATMA aicina vienoties par vienādu normatīvo dokumentu interpretāciju

Sākums » Aktualitātes » 2019

LATMA aicina vienoties par vienādu normatīvo dokumentu interpretāciju
Šodien pēc Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) iniciatīvas Zemkopības ministrijā notika darba grupas tikšanās, kuras laikā Valsts meža dienesta (VMD), Valsts policijas (VP), akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" un mednieku organizāciju pārstāvji vienojās par vienotu medības reglamentējošo normatīvo dokumentu interpretāciju.

24.04.2019.

Piemēram, vienota interpretācija nepieciešama normai, ka ar briežu govs licenci varēs medīt špīserus (briežu buļļus līdz divu gadu vecumam). VMD uzskatīja, ka šo normu varēs izmantot tikai tajās platībās, kur atļautas staltbriežu buļļu medības.

 

Tāpat tika panākta kopīga izpratne par nomedīšanas atļauju (savilcēju) lietošanu. Piemēram, vai ir atļauts uzsākt medījuma vēdināšanu, pirms aplikts savilcējs. VMD stingri uzstāja, ka nē, jo kamēr nav aplikts savilcējs, medījums nav mednieka īpašums. Savukārt pārējo institūciju, arī VP pārstāvji, pauda nostāju, ka vēdināšana nav medījuma pārvietošana un tas būtu pieļaujams. Galvenais, lai medījums netiktu pārvietots pirms savilcēja aplikšanas.

 

Savilcējs jāuzliek tā, lai, to no liemeņa noņemot, nevarētu izmantot atkārtoti (nesabojājot). Proti – nav pieļaujama tā aplikšana ap dzīvnieka kaklu. Piemērotākās vietas – pakaļkājā aiz cīpslas stingri savelkot, pieļaujams arī uz raga, ja tā brīvu noņemšanu traucē žuburu žākle.

 

Bija arī divi jautājumi VP, kā tiek saprasts termins "iesaiņots ierocis". VP uzsvēra, ka ierocim jābūt speciāli ierocim izgatavotā iesaiņojumam, tas var būt arī pašizgatavots. Iesaiņojums nedrīkst pieļaut pēkšņu un ļoti ātru ieroča izmantošanu. Galvenais ir drošība, tāpēc VP vēlas novērst iespēju, ka notiktu šaušana no automašīnas, īpaši diennakts tumšajā laikā. Tāpat nav pieļaujama pielādēta ieroča pārvadāšana.

 

Diskusiju raisīja jautājums, vai dienā pieļaujams šaušanai izmantot nakts redzamības tēmēkli, kuram ir arī dienas režīms. Tas ir pieļaujams, taču diennakts tumšajā laikā jābūt pārskatam un medniekam jāatrodas vismaz uz 2,5 m paaugstinājuma. Atruna, ka, piemēram, buks nomedīts dienā, bet to uz mašīnu atnes tumsā, nederēs. Šādā situācijā medījums jāmarķē ar marķieri, jāizvedina, jānovieto pie auto vai tajā un tikai tad var doties medīt tālāk.   

 

Paldies Zemkopības ministrijai par sanāksmes rīkošanu, kā arī visu institūciju pārstāvjiem par vēlmi iedziļināties neskaidro jautājumu risināšanā.