Medniekus aicina iesaistīties vilku un lūšu monitoringā

Sākums » Aktualitātes » 2019

Medniekus aicina iesaistīties vilku un lūšu monitoringā
Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš izdevis rīkojumu Nr. 182 ar kuru medību tiesību lietotājus aicina iesaistīties vilku un lūšu monitoringā.

22.11.2019.

Rīkojumā noteikts: nodrošinot pelēkā vilka (Canis lupus) un Eirāzijas lūša (Lynx lynx) sugu aizsardzības plānos minēto par sugu neinvazīvo pētīšanas metožu plašāku ieviešanu lielo plēsēju monitoringā un iegūto ziņu izmantošanu medījamo dzīvnieku populācijas novērtēšanā, medību tiesību lietotājiem ir iespēja piedalīties lielo plēsēju monitoringā atbilstoši pielikumā Nr.2 aprakstītajai metodikai:

* fiksējot medību platībās novērotās vilku un lūšu klātbūtnes pazīmes (novēroti tieši, pēdas vai ekskrementi) ar precīzu to atrašanās vietu un datumu;

* informējot Valsts meža dienestu par konkrētām medību platībās novērotām vilku un lūšu klātbūtnes pazīmēm (novēroti tieši, pēdas vai ekskrementi) – datums, vieta, indivīdu skaits;

* iepriekš minēto informāciju nosūtīt par vilkiem uz e pastu vilki@vmd.gov.lv, par lūšiem uz e pastu lusi@vmd.gov.lv

 

Ar rīkojumu var iepazīties šeit.

 

2. pielikumu var lejupielādēt šeit.