Notiek darbs pie jauna ieroču klasifikatora

Sākums » Aktualitātes » 2019

Notiek darbs pie jauna ieroču klasifikatora
Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) pārstāvji piedalījās darba grupas sanāksmē, kurā tika diskutēts par topošajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentēs ieroču klasifikāciju.

08.04.2019.

LATMA atbalstīja Zemkopības ministrijas, Latvijas šaušanas federācijas, ieroču tirgotāju asociācijas pārstāvju viedokli par to, ka šai jomai jābūt sakārtotai, par to, ka esošais klasifikators ir novecojis un nelietojams.

 

Tika iebilsts pret praksi, ka nav skaidri zināmu kritēriju, pēc kuriem vadās ieroču klasificētāji. Iekšlietu ministrijas pārstāvji piekrita, ka ir gatavi nākotnē klasifikatoru mainīt. Pašlaik jau ir iestrādes un klasifikatorā jau izmaiņas notiek, atmetot militārām un dienesta vajadzībām, kolekcijām domātos ieročus, ka arī apvienojot dažādas viena un tā paša modeļa modifikācijas zem viena – modeļa ieraksta. Pašlaik izmaiņas notiek klasifikatora sadaļā par pistolēm un revolveriem. 

 

Stājoties spēkā jaunajam Ieroču aprites likumam, klasifikācija būs saskaņota ar Eiropā pastāvošo un, piemēram, bises no ierastās D  kategorijas pārceļojušas uz C kategoriju. Apmainīt ieroču glabāšanas atļaujas, lai ieraksti tajās atbilstu jaunajai klasifikācijai varēs līdz 2023. gada 14. septembrim. Nelielas izmaiņas ir arī citu ieroču klasifikācijā.