Personīgais viedoklis jāpauž pašam personīgi

Sākums » Aktualitātes » 2019

Personīgais viedoklis jāpauž pašam personīgi
Polemikā par grozījumiem ieroču aprites likumā iesaistās arvien jauni spēki. Savu viedokli izdevumā "Jurista Vārds" paudusi arī Valsts kontrole, tiesa, piemirstot, ka šī joma, atbilstoši Valsts kontroles likumam, nav tās kompetencē.

16.02.2019.

Likuma par Valsts kontroli 4. pantā lasāms: "Valsts kontrolei ir tiesības saņemt Saeimā un Ministru kabinetā izskatāmo normatīvo aktu projektus un sniegt par tiem atzinumus, ja normatīvie akti var ietekmēt valsts un pašvaldību ieņēmumus un izdevumus vai paredz rīcību ar valsts un pašvaldību mantu, kā arī ar Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju piešķirtajiem un valsts budžetā vai pašvaldību budžetos iekļautajiem līdzekļiem."

 

Konkrētajā situācijā apspriežamā likuma norma nekādā veidā neskar likumā minētās sfēras. Līdz ar to jāsecina, ka Valsts kontroles paustais viedoklis uzskatāms par kādas personas vai personu grupas viedokļa paušanu izmantojot ietekmīgu tribīni. Šāda rīcība ir nekorekta un neatbilst likumu un noteikumu izpratnei, kādai būtu jāvalda vismaz šajā iestādē. Esam liecinieki publiskai un neslēptai kompetences robežu pārkāpšanai.

 

Ikvienai cilvēkam ir tiesības paust savu viedokli, taču tas jādara korekti, ievērojot noteikto kārtību.

 

Tāpat publikācijā ir atsauces uz sabiedrisko organizāciju un atsevišķu amatpersonu izteikumiem, kuri balstīti nevis zinātniskos pētījumos, bet aplamos pieņēmumos un personīgās emocijās, kas radušās atsevišķu plašsaziņas līdzekļu kultivētos mītos, atsevišķu cilvēku grupu dzīvesveidā un agresīvā tā popularizēšanā, pašu nezināšanas dēļ.

 

Arī šāda rīcība liek aizdomāties par viedokļa autoru visatļautību un pārliecību par nesodāmību, lai kas tiktu izdarīts.

 

Es vēlētos redzēt sociālekonomisko novērtējumu, cik daudz nodokļu maksātāju naudas Valsts kontrole iztērējusi, sagatavojot šo nelikumīgo atzinumu.

 

Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Barviks