Rīgā tiekas Baltijas valstu mednieku organizāciju vadītāji

Sākums » Aktualitātes » 2019

Rīgā tiekas Baltijas valstu mednieku organizāciju vadītāji
Vakar, 23. jūlijā Rīgā tikās Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācijas (FACE) Baltijas reģiona mednieku organizāciju pārstāvji un viesi no Baltkrievijas. Šīs valsts mednieku organizācija arī vēlas iestāties FACE. Tāpat uz tikšanos bija atbraucis FACE ģenerālsekretārs Dēvids Skalans, lai pastāstītu par FACE aktualitātēm un uzdevumiem tuvākajam laikam.

24.07.2019.

Tāpat viņš skaidroja, kāpēc medniekiem būtu jāatbalsta šī organizācija un uzsvēra aktuālākās problēmas, par kurām Eiropā pašlaik tiek pieņemti lēmumi.

 

Vairāk nekā 80 procentos gadījumu lēmumu, kuri ietekmē mednieku dzīvi, pieņem Briselē. Tieši tādēļ ir vajadzīgs Eiropas mednieku lobijs, kurš pārstāv mednieku, tajā skaitā no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm, intereses.

 

Tuvākajā laikā ir gaidāmas izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē svina munīcijas lietošanu. Eiropas līmenī svins atzīts par kaitīgu vielu un rada riskus ne tikai cilvēku veselībai, bet arī videi, tāpēc Eiropas Komisijas uzdevums ir šos riskus izvērtēt un izstrādāt regulējumu, lai tos mazinātu. Top regula, kas noteiks svina izmantošanu ne tikai medniecībā, bet arī makšķerēšanā, un tā būs jāpārņem pilnībā visām valstīm. Regulas izstrāde sākta, jo četras ES valstis līdz šim nebija ieviesušas svina munīcijas izmantošanas aizliegumu mitrājos: Rumānija, Slovēnija, Īrija un Polija. Šo četru valstu dēļ jautājums ir saasinājies un regula nepieciešama. Latvijā aizsargājamās dabas teritorijās un Natura 2000 teritorijās svina munīcijas lietošana ūdensputnu medībās ir aizliegta. Attiecībā uz svinu saturošas munīcijas izmantošanu vītņstobra ieročiem FACE uzskata, ka šis jautājums nebūtu regulējams.    

 

FACE iestājas par to, ka svina munīcijas lietošana būtu jāaizliedz mitrājos, pie nosacījuma, ka ir redzams ūdens. Pašreizējā mitrāju definīcija paredz tajos iekļaut arī kūdrājs, taču ne vienmēr var atšķirt, kur ir kūdrājs, bet kur cita veida biotops. Kūdrājos, kur ūdens nav, svins ūdensputnus neapdraud.

 

Tika runāts arī par lielajiem plēsējiem. Pašlaik EK pārstrādā vadlīnijas attiecībā uz lielo plēsēju apsaimniekošanu. Lielākā daļa dalībvalstu, kurās šie plēsēji mīt, pieprasa elastīgāku lielo plēsēju apsaimniekošanas stratēģiju. Lūšu populācijas apsaimniekošana Latvijā tika minēts kā labais piemērs, jo populācija ir stabili augoša, neskatoties uz medību slodzi. Ir mēģinājumi šo piemēru izņemt no vadlīnijām, taču FACE cenšas to nepieļaut.  

 

Tāpat Dēvids Skalans uzklausīja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī Baltkrievijas mednieku organizāciju pārstāvjus par aktuālākajiem jautājumiem, kas skar medniekus, izvērtēja situācijas.

 

Pašlaik ļoti kritiska situācija izveidojusies Lietuvā, kurā nu jau ir astoņas medniekus pārstāvošas organizācijas. Valstī šajā jautājumā valda lielas neskaidrības. Latvijā bija ieradies jaunais Lietuvas Mednieku asociācijas vadītājs Jons Talmants. Viņam ir plāns, kā šīs organizācijas apvienot.

 

Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Barviks uzsvēra, cik svarīgi ir sadarboties kaimiņvalstu mednieku organizācijām un informēt vienai otru par pašmāju aktualitātēm. Tās var kļūt svarīgas citās valstīs jau pēc neilga laika. Šādas sadarbības potenciāls šobrīd nav pilnībā izmantots.

 

Baltkrievijas valdība ir noteikusi, ka šīs valsts nacionālā mednieku organizācija var iestāties FACE, vienīgā problēma – nav skaidrs, kāds būs šīs organizācijas statuss – visticamāk sākotnēji tas varētu būt novērotāju statuss.

 

Dēvids Skalans uzsvēra, ka Baltkrievija ir pievienojusies četrām dažādām konvencijām, tajā skaitā Bernes konvencijai un AEWA (līgums par Āfrikas – Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību). Svarīgi, lai Baltkrievija saņemtu visu informāciju un nepieciešamos skaidrojumus un spētu argumentēt savu viedokli gadījumā, ja vides aizsardzības organizācijas, pamatojoties uz šīm konvencijām, mēģinātu ieviest kādus nepamatotus aizliegumus.

 

Tieši šī iemesla dēļ ir tik svarīgi, ka FACE pārstāv arī Latvijas intereses.

 

FACE viceprezidents Baltijas valstīs ir LATMA pārstāvis, tāpēc arī darbības koordinēšana šajās valstīs notiek no Rīgas un arī sanāksmes un tikšanās notiek Rīgā. 

 

 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu