Šosestdien ūdensputnu medību sezonas atklāšana

Sākums » Aktualitātes » 2019

Šosestdien ūdensputnu medību sezonas atklāšana
Šī gada 10. augustā plkst. 16.00 Latvijā tiks atklāta ūdensputnu medību sezona. Saskaņā ar Medību noteikumiem ūdensputnu medību sezonas sākumā (no 10. augusta līdz 14. septembrim) tos būs atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim – katru dienu. Jāatceras, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi.

08.08.2019.

Valsts meža dienests atgādina, ka medniekiem pirms došanās uz medību vietu ieteicams atkārtot medību drošības noteikumu prasības, kā arī painteresēties par konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumiem, kas saistīti ar ūdensputnu medībām (medību tiesību īpašnieks vai lietotājs, ūdenstilpes publiskais statuss, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ūdensputnu medību liegumi un ierobežojumi, svina munīcijas lietošanas ierobežojumi).

 

Saskaņā ar Medību likumu publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe. Publisko ezeru un upju saraksts ir atrodams Civillikuma 1. pielikumā.

 

Medības ir aizliegtas pilsētu teritorijā, tādēļ publiskajās ūdenstilpēs pilsētu administratīvajā teritorijā ūdensputnus medīt aizliegts.

 

Medību noteikumos  ir noteikta kārtība, kādā mednieki apkopo informāciju par nomedītajiem ūdensputniem ( līdz sugas līmenim) un iesniedz to Valsts meža dienestā. Medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, mednieks pats reģistrē nomedītos ūdensputnus nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā (identificējot putnus līdz sugas līmenim) vienas dienas laikā pēc medībām. Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām apkopoto informāciju iesniedz Valsts meža dienestā.

 

Tāpat pēc medībām mednieki tiek aicināti aizpildīt Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) projekta “Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte” anketu un nosūtīt to LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijai (Miera iela 3, Salaspils, LV-2169, ornlab@latnet.lv).

 

Anketa un instrukcija, kā to aizpildīt, pieejama ŠEIT.

 

Ūdensputnu medību sezonas atklāšanas laikā Valsts meža dienests sadarbībā ar Valsts policiju plāno veikt medību kontroli, galveno uzmanību pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar noteikto drošības prasību ievērošanu medībās. Tā kā saskaņā ar Medību likumu  publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe, Valsts meža dienests aicina medniekus cienīt un respektēt arī citus cilvēkus, kuri dzīvo vai atpūšas pie ūdens. 

 

Avots: Valsts meža dienests

 

Medījamo ūdensputnu noteicējs