Uzmanības centrā - Eiropas zosu populāciju apsaimniekošana

Sākums » Aktualitātes » 2019

Uzmanības centrā - Eiropas zosu populāciju apsaimniekošana
Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) piedalījās 4. Eiropas Zosu apsaimniekošanas platformas sanāksmē, kas notika no 18. līdz 20. jūnijam Skotijā.

28.06.2019.

FACE ir ilgtermiņa šīs platformas atbalstītāja, sniedzot savu ieguldījumu diskucijās un lēmumu pieņemšanā, lai nodrošinātu zosu medību iespēju arī nākotnē. 
Kopš 2016. gada Eiropas valstis sadarbojas, lai koordinātu zosu apsaimniekošanu, it īpaši attiecībā uz medībām starptautiskā mērogā. Īpašs uzsvars tiek likts uz taigas sējas zosi - sugu, kuras skaits pēdējos gados ir strauji samazinājies, un kuras medības ir iespējamas, izmantojot starptautiski noteiktas kvotas. Tāpat arī liels uzsvars tiek likts uz sugām, kuru skaits tikai pieaug - baltvaigu zosīm, īsknābju zosīm un meža zosīm. Šo trīs sugu zosis lielā mērā nodara postījumus lauksaimniecībai un aizsargājamiem biotopiem. 
Taigas sējas zosu populācijas novērtējums tika apspriests sanāksmes laikā. Pašlaik dažādos reģionos ir uzlabota monitoringa sistēma. Diemžēl pašreizējās prognozes nav pozitīvas. Pašlaik taigas sējas zoss medību kvota ir noteikta 1740 putnu apmērā, un to dala starp Norvēģiju, Dāniju, Zvieriju un Somiju. 
Īsknābju zoss populācija vēl nav sasniegusi noteikto mērķi - 60000 indivīdu. Norvēģijas un Dānijas mednieki ir spēruši nepieciešamos soļus, lai uzlabotu medību praksi. 2019. gadam šo putnu nomedīšanas apjoms ir noteikts 22 000 putnu apmērā. 
Baltvaigu un meža zoss apsaimniekošanas plāni tika apstiprināts AEWA līguma ietvaros pagājušā gada decembrī. Skotijā tika runāts par šo plānu ieviešanu, it īpaši tajā līmenī, kā dažādas valstis varētu šīs sugas apsaimniekot. To nosaka ekoloģiskie faktori, juridiskie nosacījumi un plānu mērķis - mazinot postījumus lauksaimniecībai, nodrošinot ilgtspējīgu medību iespējas. 
Avots: FACE
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu