Diskutē par svinu saturošu munīciju

Sākums » Aktualitātes » 2020

Diskutē par svinu saturošu munīciju
Vakar, 18. februārī, Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības komitejā (ENVI) notika diskusija par Eiropas Komisijas priekšlikumiem attiecībā uz svina munīcijas izmantošanu.

19.02.2020.

Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) vēlas paskaidrot sekojošo:

 

FACE atbalsta pakāpenisku svina ražošanas pārtraukšanu medībām mitrājos;
Līdz šim 23 dalībvalstis ir pakāpeniski pārtraukušas svina munīcijas izmantošanu medībās mitrājos saskaņā ar Āfrikas un Eirāzijas migrējošo ūdensputnu nolīgumu (AEWA); Dalībvalstis ir izstrādājušas savus noteikumus proporcionāli riskiem, tie ir saprotami medniekiem un atbilstoši valsts apstākļiem;
FACE neatbalsta pašreizējo EK priekšlikumu, jo tas ievieš fiksētas buferzonas ap mitrājiem, ir pārāk īss pārejas periods, neskaidri nosacījumi svina munīcijas izmantošanai, kas medniekus automātiski padara par likumpārkāpējiem. Mitrāju definīcija ir pārāk plaša un sarežģīta kā medniekiem, tā tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem. Ramsar mitrāju definīcija nav pilnībā piemērojama visam dalībvalstīm attiecībā uz svina munīcijas izmantošanu medībās mitrājos.

 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.