Dzinējmedības Covid-19 izplatības ierobežošanas laikā

Sākums » Aktualitātes » 2020

Dzinējmedības Covid-19 izplatības ierobežošanas laikā
Medības ar traucēšanu vai dzinējmedības notiek brīvā dabā medību platībās, kur ir iespējams ievērot visus individuālos drošības pasākumus – distancēšanos, higiēnas un dezinfekcijas līdzekļu lietošanu un citus. Pārzinot medību norises procesu un faktiskos apstākļus, un zinot medību vadītāju kompetenci, infekcijas riski dzinējmedībās ir samazināmi līdz minimumam.

12.11.2020.

Zemkopības ministrija iesaka atbildīgi ievērot normatīvajos aktos noteiktos individuālās aizsardzības nosacījumus visās dzīves jomās un situācijās, vienlaikus nepārtraukt aktivitāti medību jomā.

 

Covid-19 izplatības ierobežošanas kontekstā, medības ir saimniecisks pakalpojums. Pēc būtības, medības ir mežsaimniecības un lauksaimniecības neatņemama sastāvdaļa, kuras ietvaros puses uz līgumu pamata uzņemas un pilda savstarpējās saistības – veic saimniecisku pakalpojumu zemes īpašniekiem un sabiedrībai kopumā. Medību procesa īstenošanai ir būtiska ietekme ne tikai uz personu un sabiedrības drošību, bet arī uz ražojošajām nozarēm un valsts ekonomiku kopumā.

 

Zemkopības ministrija aicina, organizējot medības:

  • ikvienam atbildīgi ievērot normatīvos ietvertos individuālās aizsardzības un biodrošības nosacījumus medību laikā, pārtraukumos un medību pirmapstrādes vietās;
  • atturēties no viesmednieku uzņemšanas un došanās viesmedībās;
  • plānot medību procesu, pēc iespējas samazinot tiešās kontaktēšanās iespējas medību dalībnieku starpā – primāri īstenojot individuālās medības;
  • kad objektīvi apstākļi (mednieku resursi, medību platību īpatnības, infrastruktūras trūkums, u.c.) nepieļauj Valsts meža dienesta noteikto nomedīšanas apjomu izpildi, medījot individuāli, organizēt medības ar traucēšanu vai dzinējmedības.

 

Informācijai!

Zemkopības ministrijas ieskatā medības ir vitāli nepieciešams dzīvnieku populāciju un platību apsaimniekošanas instruments, ar kura palīdzību tiek saglabāta ekoloģiskā stabilitāte, bioloģiskā daudzveidība un iespēja pastāvēt saimnieciskajām nozarēm. Platībās, kurās netiek nodrošināta adekvāta medību slodze, notiek dzīvnieku koncentrēšanās un tās kļūst par epizootiju inkubatoriem vai postījumu cēloņiem. Ja savvaļas dzīvnieku populācija netiek pienācīgi regulēta, dzīvnieki var būtiski apdraudēt īpašumu, nodarot postījumus mežsaimniecībai un lauksaimniecībai, kā arī lopkopībai, Āfrikas cūku mēra izplatības dēļ.

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, VMD Preses sekretāre