Jāievēro vispārējie piesardzības pasākumi

Sākums » Aktualitātes » 2020

Jāievēro vispārējie piesardzības pasākumi
Saistībā ar jaunā koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem pasaulē, Veselības ministrija aicina visus Latvijas iedzīvotājus ņemt vērā šādus vispārējos piesardzības pasākumus:

12.03.2020.

1. Stingri aicinām iedzīvotājus nedoties uz Covid-19 skartajām teritorijām,kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi (no 06.03.20. šo valstu sarakstsir Itālija, Japāna, Singapūra, Dienvidkoreja, Irāna, Ķīna). Ar aktuālo šo valstusarakstu var iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769


2. Aicinām iedzīvotājus izvērtēt jebkuru ceļojumu, ņemot vērā teritoriju, uzkuru ceļojums plānots, transporta līdzekli, ceļojuma mērķi. Ir jāņem vērā, kastrauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19 infekciju, jebkurā valstī, kuru ir skārusiCovid-19 infekcija, var būt jau ieviesti karantīnas pasākumi vai tiek plānotsieviest jaunus karantīnas pasākumus, kas var būtiski ierobežot ceļošanasiespējas un nokļūšanu mājās. Ar informāciju par valstīm, kurās ir paaugstinātsrisks ceļošanai, var iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65661-aktualizeti-celojuma-bridinajumi-vairakamvalstim


3. Aicinām iedzīvotājus, kas atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām,kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi, 14 dienas kopš izbraukšanas nominētās teritorijas novērot savu veselības stāvokli, mērot ķermeņa temperatūru2 reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļuinfekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņatemperatūra, elpošanas traucējumi), nekavējoties zvanīt 113.


4. Aicinām veselības aprūpes darbiniekus, sociālo institūciju darbiniekus, kas strādā ciešā kontaktā ar klientiem, un izglītības iestāžu darbiniekus, kas strādā ar bērniem, un atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām,kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi, 14 dienas pēc izbraukšanas nominētās teritorijas nedoties uz darbu, bet atrasties pašizolācijā mājas režīmā.Šajā laika periodā jānovēro savs veselības stāvoklis, mērot ķermeņatemperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja parādās kādas akūtaselpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstinātaķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), nekavējoties zvanīt 113 un ārstuinformēt par savu ceļojumu. Aicinām nedoties pašam uz ārstniecības iestādi, betar ģimenes ārstu sazināties telefoniski.


5. Aicinām bērnus, kas atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām,kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi, 14 dienas pēc izbraukšanas nominētās teritorijas nedoties uz izglītības iestādi, bet atrasties pašizolācijā mājasrežīmā. Šajā laika periodā jānovēro bērna veselības stāvoklis, mērot ķermeņatemperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstinātaķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), nekavējoties zvanīt 113.


6. Aicinām vecākus, kas plāno doties ārvalstu ceļojumā ar bērniem, informētizglītības iestādi par valsti, uz kuru plānots doties, ceļojuma laiku un vietu, laiizglītības iestāde sadarbībā ar epidemiologiem varētu plānot Covid-19izplatības ierobežošanas pasākumus iestādē.


7. Aicinām personas, kurām ir apstiprināta Covid-19 infekcija vai kurusSlimību profilakses un kontroles centra epidemiologi ir atzinuši par Covid-19pacienta ciešām kontaktpersonām, stingri ievērot karantīnu un epidemiologaun ārstniecības personas norādījumus, lai nepakļautu inficēšanās riskamapkārtējos.


8. Aicinām visus iedzīvotājus ar akūtām elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm(iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanastraucējumi) ievērot mājas režīmu, nedoties uz darbu un neapmeklēt sabiedriskasvietas. Īpaši izvairīties no kontakta ar senioriem, personām ar hroniskāmslimībām un imūndeficītu.


9. Aicinām visus iedzīvotājus ievērot individuālos piesardzības pasākumus:

• mazgāt rokas ar ziepēm vismaz 20-40 sekundes atbilstoši Slimībuprofilakses un kontroles centra rekomendācijām https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19;

• klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti,kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja navvienreizlietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējāelkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;

• ievērot ne mazāk kā 2 metru distanci no personām ar akūtām elpceļuinfekcijas pazīmēm.


Avots: Veselības ministrija