Kurās ES valstīs COVID-19 dēļ aizliegtas medības

Sākums » Aktualitātes » 2020

Kurās ES valstīs COVID-19 dēļ aizliegtas medības
Ņemot vērā to, ka Latvijā izsludināta ārkārtējā situāciju, notika diezgan plašas diskusijas par to, vai šādos apstākļos būtu atļaujamas dzinējmedības un medības kopumā. Latvijā tika pieņemts lēmums, ka medības ir pielīdzināmas saimnieciskajam pakalpojumam, tādēļ būtu jāturpina, protams, ievērojot visas drošības prasības.

19.11.2020.

Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācijas (FACE) komunikāciju darba grupa veica aptauju, lai noskaidrotu, kādi medību aizliegumi pastāv Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pretēji tam, ka pavasarī COVID-19 dēļ pastāvēja daudz medību aizliegumu, rudenī situācija ir krietni vien labāka. Pārsvarā, ar dažiem izņēmumiem, ES dalībvalstīs var notikt dzinējmedības.

Austrijā, piemēram, dzinējmedības ir atļautas, aizliegts ir pēc medībām kopā ieturēt maltītes. Beļģijā ir aizliegts kopā medīt vairāk nekā četriem cilvēkiem. Čehijā pēc medībām aizliegti saviesīgie pasākumi. Dānijā kopā nedrīkst medīt vairāk par 10 cilvēku. Francijā atļautas tikai to sugu medības, kas potenciāli var nodarīt postījumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, proti, atļauts medīt mežacūkas, stirnas, briežus. Vācijā atceltas visas medības viesmedniekiem, kā arī dzinējmedībās var maksimāli piedalīties desmit cilvēku. Ungārijā ir stingri ierobežojumi pārvietoties laika posmā no 8 vakarā līdz 5 no rīta, tādēļ medības var notikt laika posmā no 5 no rīta līdz 8 vakarā. Īrijā līdz 1. decembrim aizliegtas jebkāda veida medības. Itālijā teritorija ir iedalīta zonās. Sarkanajā zonā medības ir aizliegtas. Lietuvā dzinējmedības nav aizliegtas, bet līdz 29. novembrim aizliegts pulcēties vairāk par pieciem cilvēkiem. Nīderlandē kopā medīt drīkst tikai divi cilvēki vai viena ģimene. Polijā atļautas individuālās medības, bet aizliegtas dzinējmedības. Portugālē pusē valsts medības ir aizliegtas. Rumānijā kopā var medīt ne vairāk par desmit cilvēkiem. Spānijā medības ir atļautas reģionā, kurā mednieks dzīvo. Citās valstīs praktiski nepastāv medību ierobežojumi, protams, uzsvars tiek likts uz drošības pasākumiem medību laikā.


Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fondu