Līdzjūtība

Sākums » Aktualitātes » 2020

Līdzjūtība

15.10.2020.

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

                     (Latviešu tautasdziesma)

 

Latvijas Mednieku asociācija izsaka visdziļāko līdzjūtību Lindai Dombrovskai māmiņu smiltājā pavadot.