Lūšu limits – 80 dzīvnieku, medības – no 1. janvāra

Sākums » Aktualitātes » 2020

Lūšu limits – 80 dzīvnieku, medības – no 1. janvāra
Valsts meža dienests informē, ka 2020./2021. gada medību sezonā pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms noteikts 80 dzīvnieku apmērā un lūšu medības sāksies no 1. janvāra. Lūšu medību sezona turpinās līdz Valsts meža dienesta noteiktā pieļaujamā lūšu nomedīšanas apjoma sasniegšanai, bet ne ilgāk par 31. martu.

30.11.2020.

Lēmums par lūšu medību sezonas termiņa saīsināšanu pieņemts atbilstoši lūšu populācijas stāvoklim, turpinot nodrošināt labvēlīgu lūšu populācijas aizsardzības statusu.


Ir noteikts aizliegums 2020./2021. gada medību sezonā medīt lūšus Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Tērvetes, Bukaišu, Augstkalnes, Līvbērzes pagastus un Valgundes pagasta teritoriju ārpus Ķemeru nacionālā parka, kā arī Bauskas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Bārbeles, Dāviņu, Skaistkalnes, Stelpes, Vecsaules un Vecumnieku pagastus, un Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas uzraugāmajā teritorijā. Aizliegts medīt lūšu mātītes, ar kurām ir kopā iepriekšējā pavasarī dzimuši mazuļi.


Pirms lūša pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, medību vadītājam jānodrošina nomedītā lūša fiksēšana fotoattēlā ar attēla faila atribūtos iekļautu precīzu tā atrašanās vietu un datumu; fotoattēla, informācijas par nomedītā lūša dzimumu un vecumu un nomedītā lūša īpašnieka mednieka apliecības numura nosūtīšana uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv vienas darba dienas laikā pēc lūša nomedīšanas; nomedītā lūša saglabāšana līdz paraugu nodošanai speciālā lūšu monitoringa nodrošināšanai, par ko LVMI “Silava” pārstāvis izdara atzīmi aktā par vilka/lūša nomedīšanu (Medību noteikumu 4. pielikums) vai nosūta informāciju uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv.


VMD patur tiesības sugas aizsardzības nolūkos samazināt pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu vai noteikt medību slodzes samazināšanas iespējas. Medniekus aicina nemedīt lūšus medībās ar dzinējiem bezsniega apstākļos.


Ar rīkojumu var iepazīties šeit.


Pielikumu var lejupielādēt šeit.