Mednieki un sporta šāvēji iestājas pret nepamatotiem aizliegumiem

Sākums » Aktualitātes » 2020

Mednieki un sporta šāvēji iestājas pret nepamatotiem aizliegumiem
Šodien, 6. jūlijā Zemkopības ministrijā notika sanāksme lai apspriestu Latvijas balsojumu REACH komitejā (komiteja, kas atbild par Eiropas ķimikāliju regulas ieviešanu) attiecībā uz svina munīcijas lietošanas izskaušanu mitrājos.

06.07.2020.

Sanāksmi rīkoja Zemkopības ministrija un tajā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts meža dienesta, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC), Zemnieku saeimas, žurnāla "Medības", Latvijas Mednieku asociācijas, Latvijas mednieku savienības, Latvijas Sportinga federācijas, Latvijas Šaušanas federācijas, mednieku skolas "Taurs" un Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvji. Sanāksmē piedalījās arī Zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītājs Jānis Eglīts.

 

Šī bija viena no tām reizēm, kad visas medniekus un sporta šāvējus pārstāvošās organizācijas bija vienojušās par kopīgu nostāju, pārstāvot lielāko daļu Latvijas mednieku: svina munīcija ūdensputnu medībās būtu aizliedzama, bet iestājās pret konkrēto Eiropas Komisijas priekšlikumu, izceļot vairākas būtiskas problēmas, kas kavētu šī priekšlikuma efektīvu ieviešanu dzīvē, prasību izpildi un vēlāk arī kontroli.

 

Starptautiskie nolīgumi un konvencijas ir attiecināmi uz svina munīcijas izskaušanu mitrājos. Taču Eiropas Komisija (EK) neņemot vērā ECHA (Eiropas Ķimikāliju aģentūras) pārbaudes ziņojumā norādītajam EK vēlas ieviest arī 100 metru buferzonas ap mitrājiem, kas jau vairāk sevī neietver mitrājus un nav dabā reāli konstatējamas un izmērāmas. Tāpat ir arī problēmas ar mitrāju definīciju, kas vārda vistiešākajā nozīmē attiektos arī uz pielijušu pļavu, pārplūdušu grāvi un pat strūklaku.

 

Klātesošās mednieku un sporta šāvēju organizācijas norādīja uz to, ka iepriekš nav bijusi diskusija par to, vai svina munīcijas aizliegumi attiecināmi arī uz šautuvēm. ECHA pārbaudes ziņojumā nav izsmeļošas informācijas par svina munīcijas aizlieguma ietekmi uz šautuvēm. Šautuvju pārstāvji norādīja uz faktu, ka šis aizliegums varētu apdraudēt šaušanas sporta nākotni – disciplīnas, kurās šauj uz māla šķīvīšiem.

 

Vēl viena šī priekšlikuma neprecizitāte – nav viennozīmīgi skaidrs, uz kādu tieši munīciju šis aizliegums attiektos.

 

LVĢMC pārstāvji minēja, ka tās varētu būt skrotis līdz 4 milimetriem, bet nespēja dot viennozīmīgu un nepārprotamu atbildi.

 

Priekšlikums paredz arī to, ka mednieks, kuram nav līdzi ieroča, bet kurš pārvietojas pa mežu mitrāja tuvumā un viņam kabatā ir aizmirsusies svina munīcijas patrona, automātiski tiek uzskatīts par pārkāpēju. Saskaņā ar priekšlikumu viņam būtu jāpierāda tas, ka viņš nav piedalījies medībās mitrājos. Tas nozīmē, ka EK pilnībā ir noliegusi nevainīguma prezumpciju, pārkāpjot Eiropas Savienības pilsoņu tiesības.

 

Visas klātesošās mednieku un sporta šāvēju organizācijas Zemkopības ministrija un Valsts meža dienests aicināja LVĢMC balsojumā atturēties, līdz mirklim, kad visas šīs problēmas netiktu atrisinātas.

 

 

Pēc sanāksmes Latvijas Ornitoloģijas biedrības priekšsēdētājs Viesturs Ķerus sociālajā tīklā "Twitter" uzsāka Latvijas Mednieku asociācijas un Zemkopības ministrijas apmelošanas kampaņu, paužot viedokli, ka LATMA un Zemkopības ministrija iestājās pret svina munīcijas aizliegumu kopumā, par spīti tam, ka sanāksmē vairākkārtīgi no visām klātesošajām organizācijām tika pausts viedoklis, ka mednieki uzskata – svina munīcija ūdensputnu medībās būtu aizliedzama, bet iebilst pret konkrēto Eiropas Komisijas priekšlikuma redakciju.