Mežā līdz 300, medniekmājā un dīrātavā ne vairāk kā 10!

Sākums » Aktualitātes » 2020

Mežā līdz 300, medniekmājā un dīrātavā ne vairāk kā 10!
Pēc ziņojumiem un diskusijām Krīzes vadības koordinācijas grupas sanāksmē ir secināts, ka saimniecisks pakalpojums ir medību process no tā uzsākšanas un beidzas pēc medījuma pirmapstrādes.

03.11.2020.

Dzinējmedību gadījumā medību pārskatā norāda medību sākuma laiku, kad tiek uzsāktas medības, un medību beigu laiku, ko nosaka medību vadītājs. Aktivitātes, ko veic mednieki pirms medību procesa uzsākšanas un pēc tā beigām pakļaujas vispārējam normatīvam regulējumam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.Līdz ar to dzinējmedībās atļauts piedalīties līdz 300 cilvēkiem, taču, tiklīdz medību aktīvā daļa būs beigusies un sāksies pēcmedību posms, piemēram, medījuma pirmapstrāde, tā status mainīsies. Tā ir būtiska nianse! Medījuma pirmapstrāde un visi ar to saistītie darbi, kā arī saviesīgā daļa, ja tā notiks iekštelpās, tiks uzskatīta par privātu pasākumu un uz to attieksies ierobežojums līdz desmit cilvēkiem.Medību klubi tiek aicināti medījuma pirmapstrādi pēc iespējas veikt ārā. Tai pat laikā ir jāatceras arī par Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanas pasākumiem, nodrošinot mežacūku pirmapstrādes produktu noglabāšanu atbilstoši biodrošības prasībām.Ja nav iespējas apstrādāt medījumu ārpusē, iekštelpās jāievēro ierobežojums – ne vairāk par desmit cilvēkiem. Ja nepieciešams, mednieki var viens otru nomainīt darba gaitā.Būsim atbildīgi! Ievērosim sanitārās drošības prasības un rūpēsimies par savu un apkārtējo cilvēku drošību.Avots: www.medibam.lv