Sektora attieksme pret svina munīcijas aizliegumu ES

Sākums » Aktualitātes » 2020

Sektora attieksme pret svina munīcijas aizliegumu ES
2. jūlijā notika vebinārs, kurā par aktuālo ES svina munīcijas aizlieguma priekšlikumu sprieda nozares pārstāvji - mednieki, sporta šāvēji, kolekcionāri, kā arī ražotāji un tirgotāji.

03.07.2020.

Tikai skaidrota lēmuma pieņemšanas secība, Eiropas Komisijas nostāja un informācija par REACH komitejas balsojumu, kura termiņš ir 15.jūlijs. 
FACE pārstāvis Deivids Skalans skaidroja iespējamās sekas, kā arī stāstīja par galvenajām problēmām, kas nav atrisinātas Eiropas Komisijas 3. priekšlikumā. 
Galvenās problēmas:
- nav veikts sociālekonomiskais novērtējums attiecībā uz šautuvēm, veikaliem, nozari
- dabā nav iespējams noteikt, kur atrodas mitrājs, jo definīcija ir pārāk plaša
- dabā nav iespējams noteikt 100 metru attālumu līdz mitrājam 
- Eiropas Komisija izslēgusi izņēmumu attiecībā uz militārajām un policijas vajadzībām, principā par šo neinformējot attiecīgās iestādes.
FACE norāda, ka esošais priekšlikums ir nepilnvērtīgs, neizpildāms un medniekiem diskriminējošs. FACE uzsver, ka svins būtu jāizskauž no lietošanas medībās, bet esošais priekšlikums nevis atrisinās problēmas, bet radīs papildus problēmas nozarei. 
LATMA arī uzsver, ka svins kā munīcijas materiāls būtu izskaužams, bet ar samērīgām un izpildāmām prasībām, ņemot vērā daudzus ECHA sākotnējā ziņojumā minētos nosacījumus, piemēram, atteikšanos no buferzonām, kā arī pārejas perioda pagarināšanu. Tāpat būtu jāveic aizlieguma ietekmes novērtējums uz šautuvju darbību, mednieku veikalu darbību, kā arī dziļāku izvērtējumu attiecībā uz munīcijas ražotājiem. 
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu