Šodien sākas vilku un bebru medību sezonas

Sākums » Aktualitātes » 2020

Šodien sākas vilku un bebru medību sezonas
Ar šodienu, 15. jūliju, sākās vilku medību sezona. Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš ar rīkojumu noteicis pieļaujamo nomedīšanas apjomu 2020./2021. gada medību sezonā. Tāpat šodien sākas arī bebru medību sezona.

15.07.2020.

Rīkojumā minēts, ka 2020./2021. gada medību sezonā pieļaujamo vilku nomedīšanas apjoms noteikts, saglabājot iepriekšējā medību sezonā noteikto pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu – 280 (divi simti astoņdesmit) dzīvnieki.

 
Vilkus drīkst medīt līdz VMD noteiktā nomedīšanas apmēra izmantošanai, bet ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. martam.

 

Kā rīkoties medniekam, nomedījot vilku

Sakarā ar to, ka ir nepieciešams veikt lielo plēsēju monitoringu, medniekiem pēc vilka vai lūša nomedīšanas vajag rīkoties citādāk, nekā nomedījot citu limitēto medījamo dzīvnieku. Par nomedīšanas faktu operatīvi informē Valsts meža dienestu (VMD), nodod paraugus zinātniskajai izpētei un iesniedz informāciju par medību slodzi. Kā 2020./2021. gada medību sezonā medniekam ir jārīkojas pēc vilka nomedīšanas?

 

Pirms vilka pārvietošanas no vietas, kur tas ticis nomedīts:

1. Nofotografē nomedītā vilka zobus tā, kā parādīts zemāk esošajos attēlos (fotografēt pašu vilku nav nepieciešamības). Tas nepieciešams, lai noteiktu nomedītā vilka vecumu. Fotoattēla informācijā (faila rekvizītos) ir iekļauts foto uzņemšanas datums un GPS koordinātes. Šādi tiek fiksēts vilka nomedīšanas datums un precīza nomedīšanas vieta.

2. Sastāda aktu par vilka vai lūša nomedīšanu (Medību noteikumu 4. pielikums), kā to nosaka Medību noteikumu 51.8. punkts. Kolektīvajās medībās šo aktu sastāda medību vadītājs, bet individuālajās – pats mednieks. Šis akts ir arī pamats nomedītā vilka vai lūša pārvietošanai (pārnadžiem šo funkciju pilda savilcējs).

 

Nākamās darba dienas laikā par vilka nomedīšanu paziņo VMD, nosūtot uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv :

 1) vilka zobu fotoattēlu (faila informācijā – datums un GPS koordinātes); 

2) informāciju par dzīvnieka dzimumu un vecumu;

3) nomedītā vilka īpašnieka telefona numuru un mednieka apliecības numuru.

 

Ja nomedīta vilku mātīte, kas vecāka par gadu, tā jāsaglabā līdz paraugu nodošanai LVMI “Silava” speciālā vilku monitoringa nodrošināšanai. Informāciju par nomedīto vilku mātīti kopā ar mednieka kontaktinformāciju VMD nosūta LVMI “Silava”, kura pārstāvis pēc tam sazinās ar mednieku. Noņemot paraugus, “Silavas” pārstāvis par to izdara atzīmi aktā par vilka vai lūša nomedīšanu vai arī nosūta šo informāciju VMD. Ja būs nepieciešami paraugi no cita nomedītā vilka, “Silavas” pārstāvis par to sazināsies ar mednieku.

 

Kaut arī vilku uzbrukumu skaits mazinājies, Valsts meža dienests aicina ziņot par tiem

Spriežot pēc pagājušajā sezonā nomedīto vilku apjoma un struktūras, vilku populācijas stāvoklis vērtējams kā stabils un ar nemainīgu tendenci. Samazinājies vilku uzbrukumu skaits mājlopiem un nodarīto postījumu apjoms. Kopš 2020. gada sākuma Valsts meža dienests saņēmis 9 ziņojumus par vilku uzbrukumiem, kuros nogalinātas 26 aitas, savainotas 5 aitas un viena kaza. Salīdzinājumam – no 2019. gada 1. janvāra līdz 15. jūlijam Valsts meža dienestā tika reģistrēti 17 vilku uzbrukumi, kuros nogalinātas 98 aitas un savainotas 85 aitas. Sevišķi cietis pērn bija Madonas novada Ošupes pagasts, kur vilki nokoda 42 aitas un savainoja 37.

 

Jāņem vērā, ka ne vienmēr Valsts meža dienestam tiek ziņots par lielo plēsēju uzbrukumiem,  jo to izraisītie zaudējumi kompensēti netiek. Neraugoties uz to, Valsts meža dienests aicina iedzīvotājus ziņot par lielo plēsēju uzbrukumiem, jo uzbrukums, par kuru ticis ziņots, tiek oficiāli atzīts par notikušu un kalpo par pamatu lielo plēsēju nomedīšanas apjoma noteikšanai. Tāpat Valsts meža dienests lūdz ziņot par plēsēju uzbrukumiem pēc iespējas savlaicīgāk, lai Valsts meža dienesta speciālists varētu operatīvi ierasties notikuma vietā, izdarīt slēdzienu, sastādīt oficiālu aktu un paņemt plēsēja DNS paraugu tālākai analīzei.

 

Valsts meža dienests turpina ievākt informāciju par plēsēju izplatību

Arī šogad Valsts meža dienests turpina vākt informāciju par vilku un lūšu izplatību, izmantojot mūsdienām atbilstošas neinvazīvas tehnoloģijas. Šajā procesā Valsts meža dienests aicina iesaistīties arī medniekus un citus interesentus, lūdzot iesūtīt fotogrāfijas, kurās fiksētas vilku un lūšu klātbūtnes pazīmes medību platībās, un to GPS koordinātes.

 

Pamanot medību platībās vilka vai lūša pēdas, ekskrementus vai noplēstu dzīvnieku, to nofotografē (piemēram, ar viedtelefonu). Pēdas nospiedumam pievieno objektu, kas ļauj spriest par pēdas izmēru (piemēram, lineālu, zīmuli, šķiltavas u.tml.).

 

Īpašu uzmanību jāpievērš tam, lai informācijā par fotogrāfiju (foto faila rekvizītos) fiksētos notikuma vietas GPS koordinātes. Šim nolūkam pirms foto uzņemšanas aktivizē ierīces GPS atrašanās vietas atzīmēšanas funkciju un nedaudz nogaida, citādi GPS koordinātes var nefiksēties vai arī fiksēties ar lielu novirzi. Lai precīzāk noteiktu atrašanās vietu, vēlams aktivizēt arī mobilo datu pieeju. Fotografēšanai ir ērti izmantojama aplikācija “NoteCam”, kas vizuāli uzrāda fotografēšanas vietas koordinātes.

 

Fotogrāfijas, nemainot failu oriģinālos nosaukumus, nosūta uz e-pastu vilki@vmd.gov.lv vai lusi@vmd.gov.lv . Ja GPS koordinātes foto faila rekvizītos fiksēt tomēr neizdodas, tās var pievienot e-pastam arī citādā veidā. Valsts meža dienests lūdz nepārsūtīt fotogrāfijas caur aplikāciju “WhatsApp”, jo šādi zūd faila rekvizītos esošās koordinātes.

 

Valsts meža dienests gaidīs arī vilku un lūšu novērojumus no automātiskajām meža fotokamerām ar pievienotu novērojuma laiku un GPS koordinātēm. Šī informācija netiks izmantota, lai noteiktu kameras atrašanās vietu, bet gan tikai lielo plēsēju populāciju stāvokļa novērtēšanai.

Valsts meža dienests pateicas par iepriekšējo sadarbību un cer uz atsaucību un ieinteresētību informācijas vākšanā.

 

Ar rīkojumu var iepazīties šeit!


1. pielikums


2. pielikums

 

Avots: VMD