Valsts meža dienests medniekus aicina sezonas kartes iegādāties attālināti

Sākums » Aktualitātes » 2020

Valsts meža dienests medniekus aicina sezonas kartes iegādāties attālināti
Sakarā ar to, ka visā valstī no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Valsts meža dienests lūdz šajā periodā atturēties no klātienes apmeklējuma mežniecībās.

16.03.2020.

Valsts meža dienests īpaši lūdz medniekus būt atbildīgiem pret sevi un apkārtējiem cilvēkiem un mednieka sezonas kartes jaunajai 2020./2021. gada medību sezonai pieprasīt elektroniski, nevis apmeklējot mežniecības klātienē.

 

Iespēja attālināti iegūt mednieka sezonas karti:

1. Samaksā valsts nodevu internetbankā.

[saņēmējs Valsts kase, Nr. 90000050138
konts LV77TREL1060160925000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22
]

 

2. Elektroniski aizpilda pieprasījumu.

 

3. Pieprasījumu par mednieka sezonas kartes saņemšanu un maksājuma uzdevumu elektroniskā veidā nosūta uz izvēlētās mežniecības elektronisko pasta adresi.  Mežniecības e-pasta adrese pieejama šeit.


4. Valsts meža dienests pārbauda mednieku apliecības derīgumu un izsniedz mednieka sezonas karti 30 dienu laikā, nosūtot elektroniskā veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

 

Uzmanību! Gadījumos, ja uz Jums attiecas valsts nodevas atvieglojums, tad, nosūtot pieprasījumu, jāpievieno statusu apliecinošā dokumenta kopija.

 

Mednieks mednieka sezonas karti informatīviem mērķiem izdrukā un uzrāda pēc pieprasījuma medību laikā.

 

Selva Šulce,VMD preses sekretāre