Vēl viena iespēja ietekmēt lēmumus

Sākums » Aktualitātes » 2020

Vēl viena iespēja ietekmēt lēmumus
Eiropas Parlamentā, kopš 1985. gada darbojas lauku, medību un bioloģiskās daudzveidības intergrupa, kas apvieno dažādus deputātus ar mērķi Eiropas Parlamentā diskutēt par medniekiem un lauku iedzīvotājiem svarīgām problēmām.

17.02.2020.

Sanāksmes notiek reizi mēnesī, uz tām aicina Eiropas Parlamenta deputātus un diskusijās Eiropas Parlaments tiek informēts par jautājumiem, kas attiecas, piemēram, uz medībām. Tāpat tiek aicināti žurnālisti.

 

Šī grupa darbojas kā lobijs un deputāti var ietekmēt citu deputātu viedokli medniekiem svarīgos jautājumos, veidojot Eiropas Parlamenta attieksmi pret laukiem un tajos dzīvojošo problēmām.

 

Ievēlot jaunu Eiropas Parlamentu, šī grupa jāveido no jauna. FACE ir ieguldījusi milzīgu darbu, lai šajā sasaukumā šo grupu izveidotu. Tika rīkoti dažādi pasākumi, lai deputātus darbam šajā grupā piesaistītu. Iepriekš šajā grupā ir diskutēts gan par lielajiem plēsējiem, gan medību ekonomisko nozīmi, gan jaunajiem medniekiem.

 

Darbojoties caur Eiropas Parlamentu, FACE ir iespēja mainīt Eiropas Komisijā sagatavotos priekšlikumus, kas var būt nelabvēlīgi medniekiem.  

 

Par intergrupas prezidentu ievēlēts Alvaro Amaro no Portugāles. Viņš uzsver, ka grupā ir 10 dalībnieku no 10 dažādām dalībvalstīm un 5 dažādām politiskajām grupām. Tas nodrošina plašu ģeogrāfisko un ideoloģisko darbības jomu. Tāpat viņš atzīmēja, ka vairāk nekā 130 deputātu no visām lielākajām politiskajām grupām atbalsta intergrupas darbu, kad dod iespēju atklātai diskusija starp lēmumu pieņēmējiem, Eiropas Komisiju un ekspertiem, nostiprinot arī medību un lauku sociālekonomisko nozīmi.

 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.