VMD visas mežniecības apmeklētājus pieņem, iepriekš piesakoties

Sākums » Aktualitātes » 2020

VMD visas mežniecības apmeklētājus pieņem, iepriekš piesakoties
Pēdējā nedēļā valstī kopumā ļoti strauji ir pasliktinājusies situācija saistībā ar Covid-19 izplatību. Valsts meža dienests aicina visus meža īpašniekus un citus apmeklētājus, ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt mežniecību klātienē un labāk izmantot iespēju ar Valsts meža dienesta saistītos jautājumus nokārtot attālināti.

27.10.2020.

Mežniecībās tiek sniegti visi pakalpojumi, bet klātienes apmeklējumi tiek organizēti vispirms piesakoties pa telefonu, mežniecības kontakttālruņa numuri pa kuriem zvanīt ir norādīti uz mežniecības durvīm vai arī tos ir iespējams atrast VMD mājas lapā.  

Attālināti iesniegt iestādei adresētos iesniegumus ir iespējams –

    tiešsaistē Meža valsts reģistrā (meža īpašnieki, kuriem ir līgums),
    rakstot uz  mežniecības oficiālo e-pasta adresi,
    izmantojot  pasta starpniecību,
    atstājot pastkastītē pie mežniecības,

tādā veidā maksimāli samazinot savstarpējo saskarsmi.

 
Atbildes uz iesniegumiem Valsts meža dienests sniegs, sazinoties ar katru individuāli.

 
Eksāmeni mednieku kandidātiem tiek organizēti nelielās grupās, kur skaits nepārsniedz  desmit cilvēkus, ievērojot visus situācijai atbilstošos piesardzības pasākumus.  Plānoto eksāmenu grafiks ievietots VMD mājas lapā.

 
Valsts meža dienests aicina ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai nepieļautu Covid-19 izplatību.

 
Selva Šulce, VMD Preses sekretāre