Atsākas mednieku kandidātu eksāmeni

Sākums » Aktualitātes » 2021

Atsākas mednieku kandidātu eksāmeni
Valsts meža dienests IEROBEŽOTĀ APJOMĀ atsāk mednieku un medību vadītāju kandidātu teorētisko zināšanu un praktiskos šaušanas eksāmenus. Eksaminējamo grupas tiek komplektētas, ievērojot visus piesardzības pasākumus, kas noteikti saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu.

03.02.2021.

Eksaminējamajiem kandidātiem, kuri bija iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas, eksāmena kārtošana tiks nodrošināta prioritāri. Neskaidrību gadījumos lūdzam sazināties ar konkrētās virsmežniecības inženieri medību jautājumos.

Tuvākajā laikā plānotie eksāmeni:

10.02. - Zemgales virsmežniecība (T) - Grupa nokomplektēta

18.02. - Ziemeļkurzemes virsmežniecība (GV)

19.02. - Centrālvidzemes virsmežniecība (TGV)

19.02. - Dienvidlatgales virsmežniecība (TG)

Avots: VMD