Bioloģiskās daudzveidības manifests apvieno vairāk nekā 470 projektus

Sākums » Aktualitātes » 2021

Bioloģiskās daudzveidības manifests apvieno vairāk nekā 470 projektus
Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) ir izveidojusi Eiropā pirmo uz faktiem balstītu platformu, kas stāsta par Eiropas mednieku ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un aizsardzībā.

10.11.2021.

Datubāze regulāri tiek atjaunota un tagad tajā apvienoti vairāk nekā 470 ar medībām saistītu projektu, kur mērķis ir dabas aizsardzība. Šie projekti liecina par mednieku īstenotajiem pasākumiem, lai saglabātu biotopus un sugas.

FACE ir apkopojusi informāciju ar svarīgiem pierādījumiem, kad parāda, ka mednieki sekmīgi ievieš ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2030 noteiktos uzdevumus, kā arī spēlē svarīgu lomu biotopu atjaunošanā, aizsargājamo teritoriju saglabāšanā, sugu monitoringā.

FACE prezidents Turbjerns Larsens norāda, ka, pateicoties daudzu Eiropas mednieku ieguldījumam, mums ir pieejami pierādījumi tam, ka mednieki sekmīgi ievieš ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2030 noteiktos uzdevumus.

Ar visiem projektiem iespējams iepazīties šeit!

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu