FACE sašutusi par Eiropas Komisijas atjaunotajām lielo plēsēju apsaimniekošanas vadlīnijām

Sākums » Aktualitātes » 2021

FACE sašutusi par Eiropas Komisijas atjaunotajām lielo plēsēju apsaimniekošanas vadlīnijām
Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) 10.novembrī Lielo plēsēju darba grupā diskutēja par Eiropas Komisijas atjaunotajām lielo plēsēju apsaimniekošanas vadlīnijām. Par spīti tam, ka Eiropā līdzšinējie sugu aizsardzības pasākumi bijuši sekmīgi un daudzās valstīs ne tikai atjaunojas, bet arī turpina izplatīties lielo plēsēju populācijas, vadlīnijās joprojām ir radīts iespaids, lielie plēsēji Eiropā ir apdraudēti.

10.11.2021.

Vadlīnijās, kas ir tīri rekomendējošas un tām nav saistoša likumīga spēka, nav apspriestas pieaugušo populāciju radītās konfliksituācijas, nav ņemti vērā aicinājumi Biotopu direktīvu padarīt elestīgāku, kā arī ignorēts fakts, ka direktīvas pielikumi būtu jāpārskata. FACE norāda, ka vadlīnijās ir izmantoti novecojuši dati, lai runātu, piemēram, par vilku nodarītajiem postījumiem.

Tāpat, lai raksturotu situāciju, izmantoti pētījumi no ASV, kur apstākļi ir pilnīgi atšķirīgi, nekā Eiropā. FACE secina, ka šis ir dokuments, kurā nav ņemtas vērā visu iesaistīto pušu intereses.


Daudzas ES dalībvalstis gaidīja šo dokumentu, cerot, ka tajā tiks atrisinātas daudzas sasāpējušas problēmas, runāts par plēsēju apsaimniekošanas elestību, kas ir minēta Biotopu direktīvā, turpretim Eiropas Komisija ir radījusi dokumentu, kas situāciju vēl tikai pasliktina.

Sagatavos ar Medību saimniecības attīstības fondu

Avots: FACE