Filips Harmers: Medības sniedz pakalpojumus dabai un sabiedrībai

Sākums » Aktualitātes » 2021

Filips Harmers: Medības sniedz pakalpojumus dabai un sabiedrībai
Septembra beigās Medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komitejas (CIC) 67. ģenerālās asamblejas laikā tika teiktas ardievas līdzšinējam organizācijas prezidentam Džordžam Amanam no Šveicas, kurš pēc četru gadu prezidentūras atkāpās. Par jauno CIC prezidentu tika ievēlēts austrietis Filips Harmers.

11.11.2021.

Ja Džordžs Amans uzsvēra, ka viņa mērķis ir bijis veidot dialogu starp mednieku un nemednieku organizācijām, Filips Harmers savukārt uzsvēra, ka ir jāstiprina CIC pozīcijas, runājot tieši par dabas aizsardzību. Savā uzrunā pēc ievēlēšanas, jaunais prezidents uzsvēra vairākus svarīgus mērķus. CIC jākļūst par svarīgu un atpazīstamu balsi, runājot par dabas aizsardzību un ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu sadarbībā arī ar citām organizācijām. Filips Harmers uzsvēra, ka svarīgs uzdevums ir parādīt, ka ilgtspējīgas medības tikai sniedz savu ieguldījumu dabas aizsardzībā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tāpat ir svarīgi apturēt nelikumīgu dzīvnieku nogalināšanu, kā arī, runājot par dabas aizsardzību, jāņem vērā ir zinātniskie fakti.

Jaunā CIC prezidents Filipa Harmera CV šeit!

Tiek plānots, ka CIC 68. ģenerālā asambleja notiks Rīgā, 2022. gada jūnijā. Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis jau tikās ar jauno prezidentu un pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas.

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.