Kā rīkoties pēc lūša nomedīšanas?

Sākums » Aktualitātes » 2021

Kā rīkoties pēc lūša nomedīšanas?
Lūšu medību sezona ir sākusies 1. janvārī, un, atsaucoties uz Valsts meža dienesta rīkojumu šajā medību sezonā līdz limita izpildes brīdim, bet ne ilgāk par 31. martu būs ļauts nomedīt 80 dzīvniekus.

02.01.2021.

Pirms nomedīta lūša pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, medību vadītājam jānodrošina:
– Medību noteikumu 4. pielikuma Akts par vilka/lūša nomedīšanu aizpildīšana;
– lūša fiksēšana fotattēlā ar faila atribūtos iekļautu precīzu tā atrašanās vietu un datumu (GPS koordinātes);
– šī fotoattēla, informācijas par nomedītā lūša dzimumu un vecumu un nomedītā lūša īpašnieka mednieka apliecības numura nosūtīšana uz epastu medibas@vmd.gov.lv vienas darba dienas laikā pēc lūša nomedīšanas;
– nomedītā lūša saglabāšana līdz paraugu nodošanai speciālā lūšu monitoringa nodrošināšanai, par ko LVMI Silava pārstāvis izdara atzīmi aktā par vilka/lūša nomedīšanu vai nosūta informāciju uz e-pasts medibas@vmd.gov.lv.
Arī nomedījot lūsi nepieciešams aizpildīt Medību noteikumu 3. pielikumu Informāciju par izlietotajām medību atļaujām un mēneša laikā iesniegt to Valsts meža dienestā. Papildus elektroniski uz e-pasta adresi medibas@vmd.gov.lv vienas darba dienas laikā pēc tā saņemšanas jāiesniedz arī Valsts meža dienesta rīkojuma pielikums Medību slodze un lūšu populācijas tendences, kas nepieciešams monitoringa datu vākšanai.

Avots: medibam.lv