Pagarina staltbriežu medību sezonu

Sākums » Aktualitātes » 2021

Pagarina staltbriežu medību sezonu
Saskaņā ar Valsts meža dienesta 25.01.2021. rīkojumu Nr 14 līdz 14. februārim noteiktā limita ietvaros tiek pagarināta staltbriežu medību sezona. Stalbriežus atļauts medīt tikai individuālās medībās, kā arī šķirnes medību suņus individuālajās staltbriežu medībās atļauts izmantot tikai ievainota dzīvnieka atrašanai.

26.01.2021.

Rīkojums pamatots ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto dzinējmedību aizliegumu, kā arī lai sekmētu 2020./2021. gada medību sezonai noteiktā staltbriežu pieļaujamā nomedīšanas apjoma izpildi, kas nepieciešama postījumu ierobežošanai, saskaņā ar Medību likuma 6.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr. 421 “Medību noteikumi” 3.1.2., 7., 10. punktu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmo un trešo daļu.

2020./2021. gada medību sezonā staltbriežu medību termiņš noteikts līdz 14.02.2021. No 01.02.2021. līdz 14.02.2021. staltbriežus atļauts medīt individuālajās medībās. Individuālajās staltbriežu medībās šķirnes medību suni atļauts izmantot tikai ievainota dzīvnieka atrašanai.

Ar pilnu rīkojuma tekstu var iepazīties šeit!

Avots: VMD