Sākas vilku medību sezona, atļauts nomedīt 280 plēsējus

Sākums » Aktualitātes » 2021

Sākas vilku medību sezona, atļauts nomedīt 280 plēsējus
2021. gada 15. jūlijā sākas vilku medību sezona. Valsts meža dienests noteicis pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 280 dzīvnieku apmērā. Vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir labvēlīgs un stabils.

14.07.2021.

Pamatojoties uz medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanas datiem, Valsts meža dienests (VMD) katru gadu nosaka vilku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās. Pēdējās četrās medību sezonās pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms bija 280 dzīvnieki, un tas tika izpildīts pilnā apmērā jau pirms noteiktā vilku medību termiņa beigām. VMD arī 2021./2022. gada medību sezonā  noteicis pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 280 dzīvnieku apmērā, paturot iespēju samazināt vai palielināt šo skaitu atbilstoši medību sezonas laikā iegūtajiem datiem par vilku populācijas stāvokli. Vilku medību sezona ilgs līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. martam.

Ņemot vērā, ka ir nepieciešams veikt lielo plēsēju monitoringu, medniekiem pēc vilka vai lūša nomedīšanas jārīkojas citādāk, nekā nomedījot citu limitēto medījamo dzīvnieku. Pirms vilka pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, medību vadītājam jānodrošina nomedītā vilka fiksēšana fotoattēlā, nofotografējot vilka zobus. Fotografēt pašu vilku nav nepieciešams. Fotogrāfijai vai foto faila informācijai jāsatur nomedīšanas datums un GPS koordinātes. Lai iegūtu GPS koordinātes, pirms foto uzņemšanas jāaktivizē ierīces GPS atrašanās vietas atzīmēšanas funkciju un nedaudz jānogaida, citādi GPS koordinātes var nefiksēties vai arī fiksēties ar lielu novirzi. Lai precīzāk noteiktu atrašanās vietu, vēlams aktivizēt arī mobilo datu pieeju. “Android” viedierīcēm ērti izmantojama ir bezmaksas lietotne “NoteCam”, kas parāda fiksētās GPS koordinātes uzņemtajā fotogrāfijā. Fotoattēlus jāsūta, nemainot faila oriģinālo nosaukumu un izmēru. Ja GPS koordinātes fotogrāfijā vai foto faila rekvizītos fiksēt tomēr neizdodas, tās var pievienot e-pastam arī citādā veidā.

VMD lūdz nepārsūtīt fotogrāfijas caur lietotni “WhatsApp”, jo šādi zūd faila rekvizītos iekļautās GPS koordinātes. Ja lietotne “WhatsApp” tomēr tiek izmantota, bet fotogrāfijā koordinātes un datums nav redzams, tie e-pastam jāpievieno atsevišķi.

 

 

 

Pavasarī dzimušajiem vilcēniem no medību sākuma 15. jūlijā līdz pat oktobra beigām ir viegli atpazīstami piena zobi. (Foto: LVMI “Silava”)

 

 

 

Jaunajiem vilkiem vēlā rudenī un ziemā ilkņi vēl nav pietiekami izauguši un ir krietni īsāki nekā gadu veciem un vecākiem vilkiem. Par ilkņu garumu visērtāk spriest, tos salīdzinot ar blakus novietotajiem malējiem priekšzobiem. Ja augšējais ilknis ir tikpat garš vai tikai uz pusi garāks par līdzās esošo priekšzobu, tad vilks ir jaunāks par gadu. Gadu veciem un vecākiem vilkiem augšējais ilknis ir vismaz trīsreiz garāks par priekšzobu. (Foto: LVMI “Silava”)

 

 

Tāpat pirms vilka pārvietošanas jāsastāda akts par vilka vai lūša nomedīšanu (Medību noteikumu 4. pielikums). Kolektīvajās medībās šo aktu sastāda medību vadītājs, bet individuālajās – pats mednieks. Šis akts ir arī pamats nomedītā vilka pārvietošanai (pārnadžiem šo funkciju pilda savilcējs).

Nākamās darba dienas laikā par vilka nomedīšanu paziņo VMD, nosūtot uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv:

  • vilka zobu fotoattēlu (fotogrāfijā vai faila informācijā – datums un GPS koordinātes);
  • informāciju par dzīvnieka dzimumu un vecumu;
  • nomedītā vilka īpašnieka telefona numuru un mednieka apliecības numuru.

Mēneša laikā pēc vilka nomedīšanas medniekam VMD jānokārto nepieciešamā dokumentācija par vilka ieguvi, aizpildot informāciju par izlietotajām medību atļaujām (Medību noteikumu 3. pielikums) un mēneša laikā iesniedzot to VMD. Dokumentācijas aizpildes laikā medniekam vajadzēs iesniegt arī VMD rīkojuma pielikumu “Medību slodze un vilku populācijas tendences” , kas vajadzīgs lielo plēsēju monitoringa datu vākšanai.

Ja nomedīta vilku mātīte, kas vecāka par gadu, tā jāsaglabā līdz paraugu nodošanai LVMI “Silava” speciālā vilku monitoringa nodrošināšanai. Informāciju par nomedīto vilku mātīti kopā ar mednieka kontaktinformāciju VMD nosūta LVMI “Silava”, kura pārstāvis pēc tam sazinās ar mednieku. Noņemot paraugus, “Silavas” pārstāvis par to izdara atzīmi aktā par vilka vai lūša nomedīšanu vai arī nosūta šo informāciju VMD. Ja būs nepieciešami paraugi no cita nomedītā vilka, “Silavas” pārstāvis par to sazināsies ar mednieku.

 

Jāatceras, ka apstrādāt medījuma trofeju drīkst tikai tad, kad trofejas īpašnieka rīcībā ir visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina tās iegūšanas likumību. Šie dokumenti jānokārto mēneša laikā pēc nomedīšanas brīža.

Kaut arī šī nav obligāta prasība, medniekam pēc medību atļaujas saņemšanas būtu ieteicams aizpildīt arī pieteikumu Eiropas Kopienas CITES sertifikāta saņemšanai un iesniegt to Dabas aizsardzības pārvaldei. CITES sertifikāts nepieciešams, ja vilka vai lūša medību trofeju paredzēts pirkt, piedāvāt pirkšanai, iegādāties komerciāliem nolūkiem, publiski izstādīt komerciālos nolūkos, lietot komerciāliem mērķiem un pārdošanai, uzglabāt pārdošanai, piedāvāt pārdošanai vai transportēt pārdošanai. Ja CITES sertifikāts dotajā brīdī neliekas nepieciešams, vajadzība pēc tā var rasties nākotnē. Bez tam CITES sertifikāts dod arī iespēju pierādīt vilka vai lūša trofejas izcelsmi.

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts meža dienesta

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vineta Vilcāne