Sezonas kartes jāiegādājas attālināti!

Sākums » Aktualitātes » 2021

Sezonas kartes jāiegādājas attālināti!
1. aprīlī, sāksies jaunā 2021./2022. gada medību sezona. Latvijas Mednieku asociācija atgādina, ka laikus nepieciešams iegādāties jaunas sezonas kartes. Tas jādara attālināti.

19.03.2021.

Lai iegādātos mednieka sezonas karti, jārīkojas sekojoši:

 

Internetbankā jāsamaksā valsts nodeva:

 

saņēmējs Valsts kase, Nr. 90000050138, konts LV77TREL1060160925000, saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

 

Elektroniski jāaizpilda pieprasījums, ko var lejupielādēt šeit: https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/medibas/sezonas-kartes?nid=2250#jump

 

Pieprasījumu par mednieka sezonas kartes saņemšanu un maksājuma uzdevumu elektroniskā veidā jānosūta uz izvēlētās mežniecības e-pasta adresi. Valsts meža dienests aicina medniekus attālināto sezonas kartes pieprasījumu sūtīt VIENAI konkrētai mežniecībai.

 

Mežniecību kontaktinformācija šeit

 

Valsts meža dienests pārbauda mednieku apliecības derīgumu un izsniedz mednieka sezonas karti 30 dienu laikā, nosūtot elektroniskā veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

 

Gadījumos, ja uz Jums attiecas valsts nodevas atvieglojums, tad nosūtot pieprasījumu, jāpievieno statusu apliecinošā dokumenta kopija.

 

Mednieks mednieka sezonas karti informatīviem mērķiem izdrukā un uzrāda pēc pieprasījuma medību laikā.

 

Mednieka sezonas kartes medniekiem izsniedz Valsts meža dienesta mežniecības pēc personas pieprasījuma. Persona var pieprasīt un saņemt mednieka sezonas karti arī par citu (-iem) mednieku (-iem).

 

Lai saņemtu mednieka sezonas karti, ir jāsamaksā valsts nodeva – Eur 14,23.

 

Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem valsts nodeva ir – Eur 4,27.