Uzmanību ugunsbīstamība! Mežā iekšā ar mašīnu? Aizliegts!

Sākums » Aktualitātes » 2021

Uzmanību ugunsbīstamība! Mežā iekšā ar mašīnu? Aizliegts!
Latvijas valsts meži atgādina – ir izsludināts ugunsnedrošais periods!

15.07.2021.

AS Latvijas valsts meži Meža infrastruktūras un medību vadītājs Guntis Ščepaniks nosūtījis Latvijas mednieku kolektīviem atgādinājumu par to, ko kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā periodā.

Uzņēmuma vēstulē teikts:

“Ilgstoši saglabājoties karstam un sausam laikam, mežos ir izveidojusies augsta ugunsbīstamība. Šonedēļ prognozētie lokālie negaisi situāciju neuzlabos un augsta ugunsbīstamība tiek prognozēta vismaz šo un nākamo nedēļu. Lūgums Jums ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus un ugunsdrošības prasības, kā arī informēt par piesardzības pasākumiem un ugunsdrošības prasībām savus biedrus.”

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 ”Ugunsdrošības noteikumi” nosaka, ka mežā ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:

– veidot atklātu liesmu mežos un purvos;

– nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;

– medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;

– braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;

– ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

– veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt meža ugunsgrēku.

Būsim uzmanīgi un saudzīgi pret dabu, dzīvniekiem, savu un vietējo iedzīvotāju mantu, jo pat neliela dzirkstele vai nomests izsmēķis var izraisīt milzīgu ugunsgrēku un radīt neiedomājamus postījumus!

Avots: medibam.lv