Agrāk pieļautas kļūmes dēļ atklāta sabiedriskā konsultācija par svina munīcijas izmantošanu

Sākums » Aktualitātes » 2022

Agrāk pieļautas kļūmes dēļ atklāta sabiedriskā konsultācija par svina munīcijas izmantošanu
Agrāk pieļautas administratīvas kļūmes dēļ un iejaucoties Eiropas Komisijai, Eiropas Ķimikāliju aģentūra ir atvērusi trīs mēnešu garu sabiedrisko konsultāciju par svina munīcijas izmantošanu medībās.

07.07.2022.

Lēmums sekoja pēc tam, kad tika konstatēts, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) laikus nenodrošināja Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācijas (FACE) pieprasīto informāciju. FACE 2021. gada februārī pieprasīja no EFSA datus, kas bija jāizsniedz 15 dienu laikā, taču notika vairāki aizkavēšanas mēģinājumi pieprasot informācijas sniegšanas termiņa pagarinājumu, kā rezultātā Eiropas ķimikāliju aģentūra aizvēra publisko konsultāciju, savukārt FACE pieprasītie dati tika saņemti astoņus (!) mēnešus vēlāk – 2021. gada septembrī.

 

Par šo faktu tika ziņots Eiropas Ombudam, kas atklāja ka ir pieļauta administratīvā kļūme un EFSA nespējot nodrošināt vajadzīgos dokumentus, iesaistītās puses nevarēja laicīgi pievienot nepieciešamos komentārus publiskās konsultācijas laikā attiecībā uz svina munīcijas aizliegumiem.

 

Ņemot to vērā tika pieprasīts atkal atklāt publisko konsultāciju, kurā visas ieinteresētās puses varēs pievienot faktus, kas ir saistīti ar svina radītajiem riskiem cilvēka veselībai.

 

Eiropas ķimikāliju aģentūra šo FACE lūgumu noraidīja, bet Eiropas komisija uzskatīja, ka publiskā konsultācija ir jāatjauno.

 

Raugoties no FACE viedokļa, nevēlēšanās atvērt konsultāciju nozīmē to, ka lēmējiestādes savus lēmumus balstītu uz neprecīzu datu interpretāciju un tas novestu pie nepareizos datos balstīta likuma pieņemšanu. Piemēram, nepareiza datu analīze sākotnēji ir radījusi iespaidu, ka svina koncentrācija medījuma gaļā ir daudz lielāka nekā tas ir patiesībā.

 

FACE prezidents Tūrbjērns Larsons uzsvēra – ja jau no paša sākuma tiktu nodrošināta visa nepieciešamā informācija, konsultācija nebūtu jāatver un ir labi, ka Ombuds iesaistījās attiecībā uz šo jautājumu, kas var novest pie svina munīcijas aizlieguma un cer, ka Eiropas Savienības likumdevēji būs uzmanīgāki attiecībā uz šo informāciju kas tiešā veidā var ietekmēt vismaz 10 miljonus Eiropas iedzīvotāju.

 

Avots: FACE

 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu