Aicinājums piedalīties pētījumā “Aptauja par sabiedrības attieksmi pret lielajiem plēsējiem Baltijas valstīs”!

Sākums » Aktualitātes » 2022

Aicinājums piedalīties pētījumā “Aptauja par sabiedrības attieksmi pret lielajiem plēsējiem Baltijas valstīs”!
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava", Tartu Universitātes Zooloģijas katedras, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes Mežsaimniecības un meža ekoloģijas katedras un Lietuvas Dabas izpētes centra zinātnieki ir uzsākuši kopīgu pētījumu par sabiedrības attieksmi pret lielajiem plēsējiem – vilkiem, lūšiem un lāčiem, kā ietvaros visās trīs Baltijas valstīs tiek veikta iedzīvotāju aptauja, izmantojot interneta vidē aizpildāmas anketas.

09.06.2022.

Lielie plēsēji ir pretrunīgi vērtētas sugas, kas nereti ir iesaistītas konfliktos ar cilvēku interesēm, tādēļ, plānojot lielo plēsēju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, ir svarīgi ņemt vērā sabiedrības viedokli. Ikviena cilvēka dalība šajā aptaujā ir svarīga, lai gūtu reprezentatīvu ieskatu Baltijas valstu iedzīvotāju attieksmē, jo šī kopīgā pētījuma rezultāti veicinās zinātniski pamatotu lielo plēsēju populāciju apsaimniekošanu un konfliktu ar cilvēkiem mazināšanu. Ir svarīgas atbildes no dažādu vecuma grupu, dzīvesvietu un profesiju pārstāvjiem. Nozīmīgs ir katrs individuālais viedoklis!

 

Mednieki ir nozīmīga interešu grupa, jo viņi vistiešākajā veidā var ietekmēt lielo plēsēju populācijas, šo dzīvnieku barības bāzi veidojošo sugu populācijas, kā arī plēsēju un cilvēku starpā pastāvošos konfliktus.

 

Plašākas sabiedrības daļas aptaujāšanai anketas tiks izplatītas caur skolām un būs pieejamas saitē, kas pēc nejaušās izvēles principa var nonākt pie Jums. Ja Jūsu ģimene ir saņēmusi anketu no skolas, lūgums ievērot anketai pievienotos aptaujas dalībnieka izvēles un anketas aizpildīšanas noteikumus! Brīvprātīgi anketu varat aizpildīt saitē - https://survey.ut.ee/index.php/431354?lang=lv - līdz šī gada 10. jūlijam!

 

Iepriekšējo reizi līdzīga aptauja Baltijas valstīs veikta 2005.–2006. gados, bet Latvijā pēdējā šāda veida aptauja veikta 2017. gadā. Sekojošajos gados notikušas izmaiņas gan lielo plēsēju populācijās, gan to apsaimniekošanas pasākumos un ar šiem dzīvniekiem saistītajos konfliktos. Latvijā pēdējo gadu laikā sabiedrības uzmanības lokā bieži nokļuvuši gan lāči, gan arī lūši, līdz ar to ir nepieciešams aktualizēt zināšanas par tagadējo sabiedrības attieksmi pret lielajiem plēsējiem. Nozīmīgi ir arī salīdzināt Latvijas aptaujas rezultātus ar kaimiņvalstu rezultātiem, jo mūsu valstī dzīvojošie vilki, lūši un lāči ir daļa no Baltijas plēsēju populācijām.

 

Būsim pateicīgi par Jūsu atsaucību un ieguldījumu! Tas mums palīdzēs šo sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošanā ņemt vērā sabiedrības viedokli un intereses.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi, lūgums sazināties ar pētījuma “Aptauja par sabiedrības attieksmi pret lielajiem plēsējiem Baltijas valstīs” pārstāvi Latvijā – LVMI Silava zinātnisko asistenti Agritu Žunnu, agrita.zunna@silava.lv.