Diskusijā iesaista šaujamieroču ražotājus un lietotājus

Sākums » Aktualitātes » 2022

Diskusijā iesaista šaujamieroču ražotājus un lietotājus
2022. gada 13. jūnijā Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) sadarbībā ar Eiropas Šaujamieroču ražotāju asociāciju organizēja tikšanos Eiropas parlamentā (EP). Šis pasākums radīja iespēju FACE un Eiropas šaujamieroču ražotājiem, kā arī lietotājiem satikties ar EP deputātiem.

23.06.2022.

Tikšanās laikā tika sekmīgi apspriesti dažādi jautājumi, kas skar mednieku kopienu, šaujamieroču ražošanu un likumdevējus. Tikšanās mērķis bija uzsākt dialogu par politiku attiecībā uz šaujamieročiem nākotnē.

 

FACE prezidents Tūrbjērns Larsons uzsvēra, cik svarīgas ir šādas tikšanās un savā runā akcentēja, ka ir lieliski tikties ar kolēģiem pēc tik ilga laika un runāt par šiem jautājumiem ar kolēģiem. Ir jāsaglabā atvērts dialogs, lai likumdevēji tiktu informēti par svarīgākajiem jautājumiem.

 

Lai pieņemtu lēmumus ir ļoti svarīgi tikties vienam ar otru, diskutēt.

 

Tika spriests arī par to, kādā veidā Eiropas Savienībā tiek lemts par Eiropas pilsoņu drošību, kā notiek cīņa pret nelikumīgu šaujamieroču kontrabandu un terorismu.

 

Eiropas Šaujamieroču ražotāju asociācija ir gatava nodrošināt visu nepieciešamo dokumentāciju, kā arī veikt tehniskās analīzes, lai radītu iespēju pieņemt saprotamus noteikumus, kas sasniegs mērķi.

 

Savukārt EP deputāts no Lietuvas Jouzas Olekas pauda viedoklis, ka runājot par likuma normām attiecībā uz šaujamieročiem un to lietošanu un izsekojamību ir svarīgi, lai likumdošanas procesos iesaistītos industrija kā arī lietotāji. Būtu svarīgi ka šī pieredze arī tiek ņemta vērā.

 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.