Par spīti premjera solījumiem necelt nodokļus, 29.11. paceļ medību nodevas

Sākums » Aktualitātes » 2022

Par spīti premjera solījumiem necelt nodokļus,  29.11. paceļ medību nodevas
Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) pieprasa ministru prezidentam Krišjānim Kariņam atcelt Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"”, kas pieņemti Rīgā 2022. gada 29. novembrī (prot. Nr. 61 14. §) (21-TA-262), jo noteikumu projekts izstrādāts un pēc tam pieņemts, neņemot vērā nozares nevalstisko organizāciju iebildumus un priekšlikumus. Noteikumu projekts ir izstrādāts neprofesionāli un pēc tā pieņemšanas nav īstenojams, piedevām vēl, ir pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

30.11.2022.

Noteikumu projekts pieņemts bez konsultācijām, ignorējot nozares iebildumus, ar kļūdām, kā rezultātā tiks palielināts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarīto postījumu apjoms, kā arī tiek veicinātas malumedības.

 

Pirmkārt, norādām, ka, izstrādājot šo noteikumu projektu, nenotika konsultācijas ar nozares nevalstiskajām organizācijām, tāpat tika ignorēti nevalstisko organizāciju iebildumi. Zemkopības ministrija aicināja tikai uz vienu darba grupas sēdi, kurā panāktā vienošanās netika ņemta vērā.  Šāda rīcība ir pretrunā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu, kura mērķi ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

 

Otrkārt, pieņemtie grozījumi nav izpildāmi, jo ir pretrunā viens ar otru. Noteikumu 3.7.  punkts nosaka, ka par medību atļaujas izsniegšanu:  3.7.1. jebkura dzimuma un vecuma aļņa (Alces alces), aļņu buļļa un staltbriežu (Cervus elaphus) buļļa nomedīšanai – 15,00 euro. Savukārt noteikumu 3.7.2. apakšpunkts nosaka, ka staltbriežu (Cervus elaphus) govs vai teļa, aļņu (Alces alces) govs vai teļa, medņa (Tetrao urogallus), rubeņa (Tetrao tretrix) un vilka nomedīšanai (Canis lupus) – 7,50 euro.

 

Cik tad galu galā ir jāmaksā par aļņa govs vai teļa medību atļaujas izsniegšanu – 15 vai 7,50 euro?

 

Treškārt, savos iebildumos LATMA Ministru kabinetam norādīja, ka ņemot vērā, ka Zemkopības ministrija noteikumu projektā nav ņēmusi vērā nosacījumus, par kādiem tika panākta vienošanās darba grupā, LATMA kategoriski iebilst pret 3.7.1. un 3.7.3. apakšpunktos minētajām summām. Ņemot vērā to, ka pieaug briežveidīgo medījamo dzīvnieku nodarītais postījumu apmērs un to, ka mednieku kolektīviem tiek piešķirtas pat līdz 200 nomedīšanas atļaujām, nodevas celšana par aļņu un staltbriežu nomedīšanas atļaujām novedīs pie tā, ka mednieki neizņems visas piešķirtās atļaujas, neizpildīs noteiktos nomedīšanas apjomus gluži vienkārši tādēļ, ka mednieku kolektīvam, kuram ir biedrības statuss, nav tādu līdzekļu. Diemžēl, atsevišķos gadījumos tas novedīs arī pie malumedībām. 

 

Ceturtkārt, LATMA izsaka iebildumu par 3.8.1. apakšpunkta redakciju. Ieviešot šādu samaksu par tiesībām ārvalstniekiem medīt Latvijā, mūsu valsts kļūst par vienu no dārgākajām Eiropas Savienības valstīm šajā jomā, kas neveicinās nedz tūrismu, nedz arī vēlmi ierasties Latvijā medībās. Ja būs iespēja izvēlēties, medību tūristi dosies medīt uz Lietuvu un Igauniju, jo pirmajā vispār nav nodevas par tiesībām medīt valstī, bet otrajā - ārvalstu medniekam jāmaksā tāda pati nodeva, kā Igaunijas pilsoņiem.

 

Norādām arī, ka līguma par Eiropas Savienību 9. pantā ir noteikts, ka visās darbībās ES ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu paužot vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs un struktūrās. Tādēļ ir diskriminējoši Eiropas Savienības pilsoņiem noteikt lielāku nodevu par mednieka sezonas karti nekā Latvijas pilsoņiem.

 

Priekšlikums bija, ka par ārvalstu mednieka atļauju medīt Latvijā būtu nosakāma tādā pati summa, kā par mednieka sezonas kartes izsniegšanu Latvijas pilsonim, proti 30 eiro.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam ministru prezidentu Krišjāni Kariņu atcelt Ministru kabineta lēmumu un noteikumu projektu pārstrādāt, ņemot vērā nozares ekspertu ieteikumus. Esošā noteikumu redakcija nevis veicinās savvaļas medījamo dzīvnieku populāciju un medību platību pilnvērtīgāku apsaimniekošanu un nodrošinās kontroli, bet gluži otrādi – veicinās postījumu apjomu pieaugumu, veicinās malumedniecību un principā sagraus esošo medību saimniecību.