Eiropas nomedīto putnu novērtējums. Putnu direktīvas pirmais pārskats

Sākums » Aktualitātes » 2023

Eiropas nomedīto putnu novērtējums. Putnu direktīvas pirmais pārskats
Nomedīšanas apjoma datu apkopošanai ir nozīmīga loma, lai saprastu putnu populācijas tendeces un nodrošinātu pamatu dažādiem lēmumiem, piemēram, šos datus izmanto, lai noteiktu populāciju blīvuma indeksu vai novērtētu medību ietekmi un ilgtspējību.

27.04.2023.

Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) ziņo:

"Lai centralizētu informāciju par putnu nomedīšanas apjomiem Eiropas līmenī, pēdējais ziņošanas pasākums, kas paredzēts Putnu direktīvas (12. pants) ietvaros, prasīja dalībvalstīm pirmo reizi ziņot par putnu populācijām no 2013. līdz 2018. gadam. Līdz šim nav veikta visaptveroša analīze, tāpēc šī lielā datu kopa lielākoties paliek nezināma.

Tādēļ pēc dalībvalstu pirmā apvienotā ziņojuma par tūkstošiem, FACE īstenoja īsu pārskata analīzi par datu kvalitāti un trūkumiem 12. pantā noteiktajā datu kopā.

Pirmoreiz FACE uzmanīgi novērtēja dalībvalstu nosūtītos datus Putnu direktīvā noteiktajā kārtībā par laika posmu no 2013. līdz 2018. gadam. Dažas dalībvalstis sniedza ticamus datus, pamatojoties uz pilnīgiem pētījumiem. Lielākās problēmas gan ir saistītas ar nepilnīgu datu ziņošanu, datu ziņošanu, kas nav sadalīta sugu līmenī (piemēram, "pīles"), vai datu neesamību ziņojumā par divām dalībvalstīm.

Šī pirmā ES datu kopa par nomedīšanas apjomu ir palikusi lielākoties neizmantota, izņemot dažus sugu aizsardzības un apsaimniekošanas plānus, bet, apzinoties problēmas, šie dati var kalpot kā vērtīgs pamats, lai radītu labākus novērtējumus, ja tas ir nepieciešams.

FACE mudina dalībvalstis ņemt vērā šīs atziņas, lai uzlabotu nomedīšanas apjomu datu ziņošanu nākamajā ziņošanas periodā 2025. gadā. 

Vairāk informācijas šeit!