FACE sanāksme Sofijā: atbalsts Dabas atjaunošanas likumam mazo medījamo dzīvnieku labā Eiropā

Sākums » Aktualitātes » 2023

FACE sanāksme Sofijā: atbalsts Dabas atjaunošanas likumam mazo medījamo dzīvnieku labā Eiropā
Aprīļa beigās Sofijā (Bulgārijā) tika atzīmēta Bulgārijas Mednieku un makšķernieku savienības (UHAB) 125. gadadiena, un Eiropas valstu mednieku asociāciju vadītāji pulcējās uz ikgadējo biedru sanāksmi. Darba kārtībā bija plašs Eiropas medniekiem aktuālu jautājumu klāsts, tostarp, galvenie dokumenti, kas saistīti ar FACE saglabāšanas mērķu sasniegšanu, ieskaitot arī jauno Dabas atjaunošanas likumu, ko FACE atbalsta kopš tā publicēšanas pagājušā gada jūnijā.

02.05.2023.

Nesen publicētajā FACE politikas informatīvajā ziņojumā uzsvērts, ka jaunais likums var sniegt labumu mazajiem medījamiem dzīvniekiem un bioloģiskajai daudzveidībai, atjaunojot biotopus un ekosistēmas, par ko FACE ir iestājusies jau gadu desmitiem. FACE aicināja lēmumu pieņēmējus atbalstīt šo svarīgo iespēju.


FACE prezidents Torbjorns Larsons, runājot par Eiropas medījamo dzīvnieku populāciju problēmām, norādīja: “Lai izstrādātu īstenojamus mazo medījamo dzīvnieku aizsardzības pasākumus, ir vajadzīga ainavas līmeņa pieeja, kurā iesaistītas galvenās ieinteresētās personas. Lai to panāktu, ir vajadzīgi pareizi stimuli, kas visos līmeņos veicinātu saglabāšanu, kuras pamatā ir kopienas. Jaunais Dabas atjaunošanas likums ir ārkārtīgi svarīgs, un tas palīdzēs īstenot FACE stratēģiju 2027. gadam.”

Sanāksmē apsprieda vēl kādu ļoti svarīgu tēmu, proti, Eiropas mednieku kampaņu (#signforhunting). FACE un tās biedri ir veiksmīgi savākuši vairāk nekā 260 000 parakstu, lai nodrošinātu stabilu medību un bioloģiskās daudzveidības nākotni Eiropā. Kampaņa noslēgsies 2023. gada 6. jūnijā Briselē, kas sakrīt ar Zaļo nedēļu un ir svarīgs laiks politiskajām debatēm par dabas atjaunošanu.

FACE sveica divus jaunus dalībniekus:

Ukrainas Mednieku un medību platību lietotāju asociāciju (UAHHG), kā pilntiesīgu biedru. Ukrainas Mednieku un zvejnieku asociācija (pārstāv vairāk nekā 180 000 mednieku) ir uzticējusi šai asociācijai pārstāvēt Ukrainas mednieku kopienu FACE. UAHHG ir 24 atsevišķas apakšvienības visos Ukrainas reģionos, kā arī zinātniski tehniskā padome, kurā darbojas vairāk nekā 30 ekspertu no dažādām augstākās izglītības iestādēm. Tās biedru vidū ir 300 juridiskas personas (medību platību lietotāji un īpašnieki).

Asociētais biedrs ir Wild Sheep Foundation. Šī organizācija darbojas visā pasaulē, lai palielinātu savvaļas aitu populāciju, veicinātu zinātnisku savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanu un izglītotu sabiedrību un jauniešus par medību ilgtspējīgu izmantošanu un saglabāšanas ieguvumiem, vienlaikus veicinot mednieku intereses.

Sanāksmes otrajā dienā FACE organizēja konferenci “Mazo savvaļas medījamo dzīvnieku atgriešana Eiropas lauksaimniecības zemēs”. Tā kā ir izstrādāti valstu KLP stratēģiskie plāni un tiek apspriests jauns likums par medījamo dzīvnieku skaita atjaunošanu, konference bija lieliska iespēja apspriest un apmainīties ar informāciju par mazo medījamo dzīvnieku skaita atjaunošanu Eiropā.

Konferencē uzstājās vairāki lektori, tostarp, Gaēla Mariona (Gaëlle Marion) no Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta (DG AGRI), Dr. Fransiss Buners (Francis Buner), PARTRIDGE NSR Interreg projekta vadītājs un Volens Arkumarevs (Volen Arkumarev), Bulgārijas Putnu aizsardzības biedrība (BSPB).

Runātāji un dalībnieki, tostarp, pārstāvji no Bulgārijas (UHAB), apmainījās viedokļiem ar ekspertiem no lielākajām valstu mednieku asociācijām. Panākta vienošanās par vairākiem konkrētiem pasākumiem, lai valstu līmenī veicinātu darbu mazo medījamo dzīvnieku jomā Eiropā.

Tulkojums: Zeme un valsts

Avots: FACE