Lūšu klusā atgriešanās. Kā mednieki atbalsta lūšu aizsardzību Eiropā

Sākums » Aktualitātes » 2023

Lūšu klusā atgriešanās. Kā mednieki atbalsta lūšu aizsardzību Eiropā
Slovēnijas mednieki jau 50 gadus atbalsta Eirāzijas lūšu atveseļošanos un saglabāšanu. 1973. gada 2. martā mednieki un mežsaimnieki Slovēnijas mežos reintroducēja pirmo lūsi. Lielo kaķu reintrodukcija Slovēnijā joprojām tiek uzskatīta par vienu no veiksmīgākajiem centieniem pasaulē atgriezt lūšus savvaļā, apņēmīgie un aizrautīgie mednieki bija galvenie šī darba veicēji. Pieredze, padomi un tās paaudzes, kas ņēma lūšu likteni Slovēnijā savās rokās, drosme, bija reizē iedrošinājums, paraugs un vadlīnijas, izstrādājot un īstenojot LIFE Lynx projektu, kas sākās 2017. gadā.

30.03.2023.

LIFE Lynx

LIFE Lynx projekta galvenais mērķis bija un ir paglābt Dināru kalnu un Austrumeiropas Alpu lūšu populāciju no izmiršanas un saglabāt to ilgtermiņā. Pirms projekta uzsākšanas populācija bija neliela un izolēta, tā steidzami bija jāpastiprina, ievedot veselus dzīvniekus no citas populācijas. Projekts stiprina Dinaric-SE Alpu populāciju ar lūšiem no dzīvotspējīgas populācijas Karpatos, vienlaikus saglabājot sabiedrības atbalstu. Grupa sadarbojas ar visām ES valstīm, kurās ir lūšu populācija, lai izstrādātu un īstenotu sistemātisku pieeju, kas nodrošina populācijas ilgtermiņa dzīvotspēju. Projekts ir labs piemērs kopīgiem centieniem, lai ilgtermiņā saglabātu lūšus; projektu īīsteno mednieki, Slovēnijas Mednieku asociācija, Slovēnijas Meža dienesta mežsaimnieki un Ļubļanas universitātes zinātnieki. Mednieki ir galvenie partneri lūšu populācijas monitoringā un stingri iestājas pret to nelikumīgu nogalināšanu. Piemēram, pagājušajā gadā Slovēnijas Mednieku asociācija organizēja trīs dienu mācības policijas darbiniekiem par savvaļas dzīvnieku nelikumīgas nogalināšanas novēršanu un vainīgo veiksmīgu vajāšanu.

Konference: starptautiska pieredzes apmaiņa starp medniekiem un pētniekiem

Mācīšanās no dažādiem projektiem, zināšanu apmaiņa un attiecīgo interešu grupu tīkla paplašināšana bija galvenie konferences mērķi. Uzklausot ekspertus no Austrijas, Horvātijas, Vācijas, Itālijas, Slovēnijas, Horvātijas, Slovēnijas un Šveices, dalībnieki varēja iepazīties ar lūšu reintrodukcijas projektiem Eiropā. Kopumā konferencē piedalījās FACE dalībnieki no 10 valstīm, daloties pieredzē. Konferences laikā un pēc tās ritēja diskusijas par monitoringu, ieinteresēto pušu iesaistīšanu un tiesisko izpildi. FACE pārstāvji un pētnieki jau aktīvi plānoja turpmākās tikšanās, lai vēl vairāk atbalstītu ieinteresēto personu iesaistīšanos, kas dos labumu lūšu aizsardzībai un pārvaldībai Eiropā.

Sadarbības līguma par informācijas apmaiņu parakstīšana

Ar jauniem plāniem lūšu pārvietošanā LIFE Lynx projekta ietvaros varam prognozēt un cerēt, ka lūšu populācija izplatīsies Austrijā. Lai ilgtermiņā saglabātu šo populāciju, ir svarīgi, lai regulāri notiktu starpvalstu informācijas apmaiņa par lūšu klātbūtni, pārvietošanos, vairošanos un labo praksi LIFE Lynx projekta ietvaros. Štīrijas Mednieku asociācijas prezidents, Slovēnijas Mednieku asociācijas prezidents un Slovēnijas Meža dienesta direktors parakstīja sadarbības līgumu. Dokumenta parakstīšana ir labs piemērs iestāžu sadarbībai un kopīgu lūšu aizsardzības pasākumu pārrobežu koordinācijai.

 

Avots:FACE